Zariadenie pre osoby s poruchami autistického spektra na Znievskej ulici

2153

Bratislavský samosprávny kraj sa naďalej aktívne sústredí na pomoc tým najzraniteľnejším. Ambícia vybudovať špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra sa postupne stáva skutočnosťou. Prvotná vízia pomáhať má už konkrétne obrysy v zrealizovanej architektonickej štúdii zariadenia na Znievskej ulici v Petržalke.

Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy plánujeme vybudovať nové zariadenie pre osoby s poruchami autistického spektra. Výstavbe bude predchádzať zbúranie pôvodného objektu. V súčasnosti už pripravujeme projektovú dokumentáciu, ktorá vychádza zo zrealizovanej štúdie.

Pozitívom projektu nebude len pomoc zdravotne hendikepovaným, ale aj revitalizácia zanedbaného priestoru na Znievskej ulici s osobitným akcentom na jeho jednoduché a funkčné urbanistické začlenenie.