Zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III

671
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_row _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“2px|||||“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_text _builder_version=“3.23.3″]

V poradí ôsmeho zasadnutia monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa zúčastnilo 21 krajín zapojených do implementácie programu. Zasadnutiu predsedal Manfred Bruckmoser, zástupca Rakúskej republiky.

Po úvodnom otvorení a schválení programu diskutovali prítomní o realizovaných aktivitách v roku 2018 a v januári-apríli 2019. Nasledovala prezentácia a diskusia o Výročnej správe o vykonávaní PS INTERACT III za rok 2018, ktorú monitorovací výbor schválil. Riadiaci orgán správu do 30. júna predloží Európskej komisii. Ďalším dôležitým bodom bola prezentácia predbežných výsledkov hodnotenia dopadu PS INTERACT III, ktoré vykonali externí odborníci z European Policies Researche Centre, University of Strathclyde na 5 vybratých projektoch realizovaných v rámci PS INTERACT III. Nasledovala prezentácia zástupcov INTERACT bodu Viedeň, ako aj Magistrátu miesta Viedeň o dôležitosti potreby nového elektronického monitorovacieho systému, ako aj o finančných dopadoch pre program pri realizácii daného systému. Zástupcovia Magistrátu mesta Viedeň predniesli požiadavku na schválenie prípravných prác na verejné obstarávanie predmetného systému. Diskusia k uvedenému bodu bola veľmi živá a pokračovala i na druhý deň zasadnutia.

Ranný program druhého dňa zasadnutia sa niesol v znamení pokračujúcej diskusie o príprave nového elektronického monitorovacieho systému. Monitorovací výbor schválil zahájenie prác na príprave verejného obstarávania daného systému, zároveň však vytvoril tzv. steering group, pozostávajúci z 10 štátov. Úlohou steering group bude na pravidelnej báze sledovať postup pri príprave verejného obstarávania a celkovo dohliadať na prípravu nového systému. Následne bol riadiacim orgánom prezentovaný aktualizovaný spoločný ročný pracovný plán na rok 2019, ktorý bol schválený monitorovacím výborom. Riadiaci orgán, certifikačný orgán a orgán auditu odprezentovali vývoj implementácie programu od posledného zasadnutia monitorovacieho výboru, vrátane aktuálneho čerpania na úrovni jednotlivých prijímateľov i programu celkovo ako aj informácie o uskutočnených i pripravovaných auditoch. Nasledovala prezentácia obsadenia jednotlivých pozícií na riadiacom orgáne, INTERACT Sekretariáte a taktiež vo všetkých štyroch INTERACT bodoch (Valencia, Viborg, Viedeň, Turku). Členovia monitorovacieho výboru z Rumunska oboznámili monitorovací výbor s výstupmi posledných rokovaní ohľadne prípravy nariadenia o Európskej územnej spolupráci v programovom období 2021-2027 a poďakovali sa Interactu za prípravu koordinačných stretnutí členských štátov. Riadiaci orgán taktiež informoval o zasadnutiach programovacej skupiny pre INTERACT IV. Nasledovala diskusia o budúcnosti INTERACTu a krokoch, ktoré program čakajú v blízkej budúcnosti. Členovia monitorovacieho výboru na záver schválili, že deviate zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III sa uskutoční v dňoch 03.-04.12.2019 v Rumunsku.  

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]