Zdravotné poisťovne riešia, ako vyplatia ambulancie

2982

Zdravotné poisťovne riešia, ako v epidemiologickej situácii vyplatia ambulancie

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aj obe súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a ZP Union sa v novovzniknutej epidemiologickej situácii spôsobenej novým koronavírusom zaoberajú tým, ako budú vyplácať ambulantných lekárov. Tí v posledných dňoch ordinujú prostredníctvom telefónu a predpisujú elektronické recepty (e-recepty).

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová, ordinovanie cez telefón a predpisovanie e-receptov sú bežnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré majú podiel na celkovej úhrade za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. V plnej miere však podľa VšZP nenahradia príjmy poskytovateľov z komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré je v súčasnosti obmedzené.

VšZP preto intenzívne interne rokuje o ďalších možnostiach minimalizácie vplyvu súčasných obmedzení na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V dohľadnom čase budeme vedieť poskytnúť konkrétne návrhy VšZP na riešenie tejto situácie tak pre ambulantný sektor, ako aj ústavné zdravotnícke zariadenia,“ povedala Gáborová s dôvetkom, že o riešení bude štátna ZP následne informovať.

PR špecialista Dôvery ZP Matej Štepianský na otázku TASR, ako najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa bude riešiť vzniknutú situáciu, uviedol, že ZP Dôvera zvýšila úhrady za telefonické konzultácie. Uznávať bude vyšetrenia u špecialistov aj bez výmenného lístka, aj porušenie preskripčných obmedzení, predĺžili platnosť poukazov na zdravotné pomôcky.

„Rozumieme, že za súčasnej epidemiologickej situácie dochádza k prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií,komentoval Štepianský jedno z viacerých opatrení.

Hovorca súkromnej ZP Union Matej Neumann pre TASR vysvetlil, že všeobecní lekári, teda tí pre dospelých aj pre deti, majú paušálne platby – kapitácie. Všeobecných lekárov aj špecialistov súčasne ZP Union bonifikuje za využívanie e-receptu a poskytuje im asistenciu pri jeho aktivácii.

„Všetky ústavné zdravotnícke zariadenia z titulu aktuálnej epidemiologickej situácie redukujú počet poskytovaných plánovaných výkonov. Vďaka globálnym rozpočtom od Union ZP však o žiadne finančné výnosy neprichádzajú. Globálny rozpočet je totiž paušálna mesačná úhrada, ktorú Union zdravotná poisťovňa nemocnici platí bez ohľadu na počet poskytnutých výkonov,“ dodal Neumann.

Zdroj: TASR