Zelená obnova Základnej školy A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy

919

Hĺbková zelená obnova Základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej ulici v bratislavskej Karlovej Vsi vstupuje do hlavnej fázy. Okrem zateplenia budovy, zelenej fasády či solárnych panelov sa počíta napríklad aj s využitím zrážkovej vody na splachovanie toaliet, s hniezdnymi búdkami pre dážďovníky či komunitným eko-centrom. Škola má byť obnovená do polovice budúceho roka. Informoval o tom hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, dôraz však mestská časť kladie aj na dosahy klimatickej zmeny a podporu biodiverzity. „Obnova je rozdelená na etapy. Prvá časť prác sa začala rekonštrukciou strechy školy a časti výmenníkovej stanice, kde vybudujeme miestnosť so samostatným vchodom pre Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu,“ priblížila vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

V súčasnosti sa dokončuje zateplenie strechy, začalo sa aj so zatepľovaním obvodových stien. Na jar nainštalujú fotovoltaické a solárne panely, solárna energia zníži spotrebu klasickej energie na ohrev teplej vody. Zohrievať budú môcť aj vodu v susednej školskej plavárni. Zrážkovú vodu budú na škole zachytávať do nádrží a využijú ju na splachovanie a závlahu školskej zelene.

Na dvoch fasádach vysadí mestská časť zeleň, čím zlepší klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby, do ktorých vysadí trvalky s lankovým systémom pre popínavú zeleň. Ďalšiu zeleň umiestnia do vnútorných átrií. V rámci podpory lokálnej biodiverzity pribudnú na fasáde hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky.

Vznikne tiež komunitné centrum na vzdelávanie v environmentálnej oblasti, so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Slúžiť bude aj ako poradenské a vzdelávacie centrum pri obnovách obytných a verejných budov a verejných priestorov. Poslúži tiež na odborné workshopy či prednášky. Náklady na projekt sú hradené z nórskych fondov, eurofondov, štátneho rozpočtu i rozpočtu mestskej časti.

Zdroj: TASR