Zelená pre autoškoly

821

Praktická a prezenčná výučba v autoškolách môže pokračovať v okresoch, ktoré nie sú v najhoršom stupni ohrozenia koronavírusom. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vydal usmernenie pre autoškoly, za akých podmienok môže prebiehať praktická výučba vodičských kurzov podľa tzv. Covid automatu.

Praktická výučba môže prebiehať vo všetkých stupňoch Covid automatu, okrem najhoršieho – čierneho. Napríklad pri III. stupni varovania (tmavočervený okres) môžu byť v aute inštruktor a študent, iba ak majú obaja platný negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 7 dní a po každom študentovi musí byť vozidlo vydezinfikované.

Zároveň platí, že ak účastník vodičského kurzu nestihne zložiť skúšky v zákonnej lehote 12 mesiacov od prihlásenia sa do vodičského kurzu pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu, jeho kurz sa predĺži o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

Okrem Covid automatu pre autoškoly platia pravidlá aj pre ďalšie kurzy – inštruktorov autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov (KKV), skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, vodiča profesionála KKV(OS) a školenia a skúšky vodičov a bezpečnostných poradcov (ADR).

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR