Železnice obstarávajú projektanta a zhotoviteľa železničnej zastávky Vrakuňa

1546
Vizualizácia TIOP Vrakuňa v susedstve obratiska MHD Čiližská
Vizualizácia TIOP Vrakuňa v susedstve obratiska MHD Čiližská

Prvá z dlhoočakávaných nových železničných zastávok na území mesta sa blíži k realizácii.

Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a stavebných prác pre novú železničnú zastávku Vrakuňa, ktorá nahradí súčasnú provizórnu rovnomennú zastávku na jednokoľajnej železničnej trati Bratislava – Komárno. Nová zastávka Vrakuňa je jedným z tzv. terminálov integrovanej osobnej prepravy, o vybudovaní ktorých sa hovorí už desaťročie.

Zastávka Vrakuňa sa bude nachádzať v tesnom susedstve súčasného obratiska autobusov a trolejbusov Čiližská na Dolných honoch, čím sa zabezpečí jednoduchý prestup medzi vlakmi a MHD. Nástupná zastávka Čiližská pre autobusy a trolejbusy by mala byť v rámci projektu posunutá zo súčasnej polohy do novej polohy oproti súčasnému výstupišťu trolejbusov. K obom koncom nástupišťa novej zastávky budú vybudované chodníky od Dvojkrížnej ulice. Zastávka bude vybavená aj prístreškami pre bicykle.

Situovanie novej zastávky Vrakuňa a presunutej zastávky MHD je zrejmé z obrázku
Situovanie novej zastávky Vrakuňa a presunutej zastávky MHD je zrejmé z obrázku

V rámci zákazky ŽSR požadujú nasledovné činnosti:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti,
  • zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov,
  • realizácia stavby a súvisiacej inžinierskej činnosti,
  • vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Odhadovaná cena zákazky je 2,8 mil. € bez DPH. Financovanie bude zabezpečené z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Požadovaná doba realizácia celej zákazky je do 20 mesiacov od účinnosti zmluvy. Počas budovania zastávky sa predpokladá výluka železničnej dopravy v dotknutom úseku.

ŽSR v máji tohto roka podpísali aj zmluvu na naprojektovanie železničnej zastávky Ružinov, ktorá bude ležať na rovnakej trati a bude sa nachádzať pri obratisku MHD na Ostredkoch. Po spracovaní dokumentácie bude nasledovať obstarávanie zhotoviteľa tejto zastávky. Ďalšou pripravovanou novou zastávkou je zastávka Bory, kde sa podľa vyjadrenia Ľubomíra Mitasa z odboru komunikácie a marketingu ŽSR v súčasnosti ukončuje administratívna kontrola súťažných podkladov v zmysle zákonných postupov. Jej realizáciu by ŽSR chceli stihnúť tiež do konca roka 2023, pričom odhadované náklady budú okolo 6 mil. €.

Zdroj: imhd.sk