Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

1251

Viac ako 477.000 žiakov základných a 209.921 študentov stredných škôl si v pondelok prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2021/2022. Pre 58.766 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie.

Výpis hodnotenia žiakom odovzdajú ich učitelia na 2190 základných školách vrátane elokovaných pracovísk a na 795 stredných školách. Rezort školstva uviedol, že výpisy hodnotenia žiakov nie sú verejnou listinou. „Vysvedčenie, ktoré takouto listinou je, sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,“ uviedli z ministerstva školstva.

V základnej škole sa vykonáva polročné hodnotenie vo vyučovacích predmetoch formou klasifikácie, to znamená známkou, kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia (teda známkou a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania). „Forma slovného hodnotenia (iba opis plnenia cieľov vzdelávania) je v prvom až piatom ročníku,“ informoval v pondelok rezort školstva.

V stredných školách je forma polročného hodnotenia klasifikácia alebo kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia.

Školákov po prevzatí polročného hodnotenia čakajú jednodňové prázdniny, ktoré budú v piatok (4. 2.). K vyučovaniu sa opäť vrátia v pondelok 7. februára.

Zdroj: TASR