Zmena hospodárenia sa prejavuje najmä na Devínskej Kobyle

1404

Utlmenie ťažby a podpora rekreácie. Aprílová dohoda mesta Bratislava a štátnych lesov o zmene hospodárenia sa viditeľne prejavuje najmä na obľúbenej Devínskej Kobyle, ktorú spravujú Lesy Slovenskej republiky.

Výrazne je znížený objem ťažby dreva. Mesto Bratislava kompenzuje Lesom Slovenskej republiky výpadok tržieb za nevyťažené stromy, financie z kompenzácie však budú smerovať späť do lesa v podobe opráv turistických a cyklistických trás, budovania altánkov, ohnísk či studničiek. Približne polovica lesov bola zaradená do Zóny kľudu – bez ťažby. Na zvyšnom území sa bude hospodáriť prírode blízkym spôsobom.

Viac sa dozviete vo videu, v ktorom rozpráva o ťažbe a prírodných rezerváciách ochranár Jaromír Šíbl.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave