Zmena trás liniek 96,98,196 – Uzatvorenie výjazdu na Prístavný most z Bajkalskej ulice

1396

Od pondelka 21.12.2020 bude od začiatku dennej premávky uzatvorený výjazd na Prístavný most z Bajkalskej ulice v smere do Petržalky. Zastávka „Bosákova“ v smere Prokofievova nebude obsluhovaná, obsluhovaná bude zastávka „Šustekova“ na Mamateyovej ulici.

Premávka vozidiel MHD bude zmenená nasledovne:

Linky 96 a 196:

  • V smere Prokofievova po obslúžení zastávky „Prístavný most“ odbočia vpravo na Prístavnú ul. (ako linka 87 v smere Ovsište), následne vľavo na Most Apollo a Dolnozemskú cestu, pokračujú vpravo na Gettingovu ul., vpravo na Mamateyovu ul., kde obslúžia zastávku „Šustekova“. Následne pokračujú priamo na Furdekovu ul., kde sa od zastávky „Lachova“ napoja na riadnu trasu.
  • V smere Letisko / Stn. Nové Mesto bezo zmeny.

Linka 98:

  • V smere Jasovská po obslúžení zastávky „Prístavný most“ odbočí vpravo na Prístavnú ul. (ako linka 87 v smere Ovsište), následne vľavo na Most Apollo a Dolnozemskú cestu, kde sa od zastávky „Ekonomická univerzita“ napojí na riadnu trasu.
  • V smere Kukučínova bezo zmeny.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy