Zmeny od pondelka: Sprísni sa hraničný režim pre zaočkovaných a nové rozdelenie okresov

3149

Prehľad zmien, ktoré platia od pondelka 22. marca.

PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA MUSIA ÍSŤ DO KARANTÉNY AJ ZAOČKOVANÍ

 • Od 22. marca nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprísňuje režim pre osoby, ktoré prekonali ochorenie covid-19, a pre osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.
 • V prípade, že sa na tieto osoby nevzťahuje niektorá z výnimiek, budú po návrate zo zahraničia povinné registrovať sa na e-hranica a nastúpiť do izolácie s možnosťou podstúpiť RT-PCR test na území Slovenskej republiky najskôr na 8. deň od vstupu. (Doteraz mohli absolvovať test aj hneď po príchode a v prípade negatívneho výsledku mohli ukončiť izoláciu.)
 • Ide o preventívne opatrenie, je súčasťou úsilia o zníženie rizika šírenia nových variantov vírusu medzi obyvateľstvom.
 • Naopak, výnimky z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU A VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

 • Od pondelka je 20 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V treťom stupni varovania ich je 55. Do zamestnania je potrebný test starý maximálne 7 dní.
 • V druhom stupni varovania sú štyri okresy: Kežmarok, Námestovo, Nové Zámky a Tvrdošín, kde stačí do práce test maximálne starý 14 dní.
 • Okrem toho v čiernych okresoch je potrebný negatívny test aj do prírody.
 • Od soboty 20. marca platí zákaz vycestovať do zahraničia na rekreáciu, a to individuálnu aj skupinovú.
 • K výnimkám zo zákazu vychádzania pribudli cesty vysokoškolákov zdravotníckych a farmaceutických odborov na výučbu.

RESPIRÁTORY

 • Spresňuje sa definícia respirátora vhodného na prekrytie horných dýchacích ciest. V novej vyhláške ÚVZ SR sa píše, že okrem respirátora FFP2 bude možné nosiť respirátory aj KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tzv. výnimku.
 • Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti, platia výnimky pre niektoré skupiny osôb.

ČINNOSŤ PREVÁDZOK

 • V novej vyhláške ÚVZ sa povoľuje prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia.
 • Spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom.
 • Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú môcť byť otvorené aj prevádzky iných finančných služieb.
 • Otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.
 • Špecifikuje sa, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 9:00 do 11:00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

KONIEC DOVOLENKÁM V ZAHRANIČÍ A PODMIENKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA OD SOBOTY

 • Vláda predĺžila núdzový stav aj zákaz vychádzania. Hlavnou zmenou je, že od soboty 20. marca platí zákaz vycestovať do zahraničia na rekreáciu, a to tak individuálnu aj skupinovú. Vláda prijala toto rozhodnutie na základe odporúčania pandemickej komisie vlády.
 • Polícia Slovenskej republiky bude dôsledne kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia. V prípade porušenia tohto obmedzenia môže byť uložená bloková pokuta na mieste až do výšky 1000 eur a priestupok je možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania. Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých  dovolenkových  destinácií.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR