Znečistenie vzduchu nad Európou sa značne znížilo

1237

V mnohých krajinách v Európe počas pandémie nemožno skoro vôbec chodiť mimo svoj domov. Žiadne prechádzky, žiadny šport iba nevyhnutný nákup potravín, drogérie a liekov.

Tieto prísne karanténne opatrenia sú napríklad v Taliansku, Španielsku či Francúzsku. Prázdne ulice a z nových zistení vyčistený vzduch.

Dáta ukazujú výrazné zníženie koncentrácií oxidu dusičitého nad týmito tromi európskymi krajinami. Oxid dusičitý je toxický plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní fosílnych palív, ktorý sa tvorí pri premávke v mestách, ale môže unikať aj zo zapálenej cigarety.

Tento plyn, môže spôsobiť zvýšené zápaly dýchacích ciest a u ľudí s astmou sa zas vystavenie prejavuje zvýšenými ťažkosťami s dýchaním.

Najbližšie by vedci chceli vydať mapku so zmenami v koncentráciách oxidu dusičitého nad severozápadnou Európou.

Pozrite si porovnanie oxidu dusičitého na Slovensku v marci 2019 a marci 2020.

Zdroj: FB