Zoologická záhrada v Bratislave oslávila 60. výročie svojho otvorenia

2352

Bratislavská ZOO funguje už neuveriteľných 60 rokov! Prvé oficiálne úvahy o vybudovaní zoo v Bratislave sa objavili v roku 1948. V tom čase sa však na Slovensku o žiadnej tradícii zoologických záhrad nedalo hovoriť, preto bolo veľmi náročné vypracovať koncepciu budúcej záhrady. Spočiatku sa v roku 1949 uvažovalo s výstavbou zoo v okolí Železnej studničky. Expertízy však túto lokalitu potvrdili ako nevhodnú. Prijala sa nová alternatíva – vybudovať zoo v Mlynskej doline.

S výstavbou zoologickej záhrady v hlavnom meste sa začalo v roku 1959 a slávnostne ju otvorili 9. mája 1960. S prvým desaťročím existencie bratislavskej zoo sú spojené aj prvé chovateľské úspechy. Ako jedna z prvých zoologických záhrad v Európe tu odchovala mláďatá rysa ostrovida.

Bratislavská zoo dosiahla najvýznamnejšie chovateľské úspechy prvým umelým odchovom leopardov škvrnitých a hyen pásavých v bývalom Československu.

Zásahom do jej fungovania bola v rokoch 1981 až 1985 úplná likvidácia dvoch tretín vybudovanej expozičnej časti pôvodného areálu. Dôvodom bola výstavba kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky. Zanikla práve tá časť, ktorá bola pre návštevníkov najzaujímavejšia. Záberom veľkej plochy sa narušil pravidelný chod života v zoo.

​V 90. rokoch sa zároveň rozhodlo o výstavbe diaľnice D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty, ktorá sa začala v marci 2003. Výstavba diaľnice podľa vedenia záhrady značne ovplyvnila každodenný život v zoo, ale nezastavila jej rozvoj.

V rokoch 2002 – 2003 sa vybudovalo nové chovné zariadenie pre ťavy dvojhrbé, kulany turkménske a poníky shetlandské v lesnej časti areálu a začala sa výstavba chovného zariadenia pre kozy skrutkorohé a paovce hrivnaté.

V roku 2004 pribudla v záhrade jedinečná expozícia druhohorných plazov v strednej Európe – DinoPark. V roku 2006 sprístupnili verejnosti nový pavilón šeliem. O rok neskôr začali výstavbu pavilónu primátov, ktorý bol pre verejnosť sprístupnený na jar v roku 2010. V júli 2014 otvorili v zoo expozíciu pre domáce zvieratá s názvom Sedliacky dvor. V roku 2017 otvorili v lesnej časti zoo nový výbeh pre vlkov eurázijských.

Ku koncu roka 2019 evidovali v ZOO Bratislava z hľadiska počtu chovaných zvierat 1290 jedincov v 183 druhoch.

Zdroj: Zoo Bratislava