Župa bojuje s komármi ekologicky

1077

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dnes začal s aplikáciou biologického prípravku na zabránenie vyliahnutiu komárov a odvrátenie prípadnej kalamitnej situácie. Látka BTI, ktorá je neškodná pre včely a iný hmyz, sa aplikuje v celej dĺžke hrádze pri rieke Morava od katastra obce Veľké Leváre až po kataster obce Vysoká pri Morave. Územie spadajúce pod prírodnú rezerváciu Horný a Dolný les budú vynechané.

BSK od apríla systematicky a priebežne, prostredníctvom zazmluvnenej odborníčky a dobrovoľníkov, vykonáva monitoring liahnisk lariev komárov a to na takmer 450 liahniskách, ktoré boli zadefinované v dokumente Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom kraji.

Na základe posledného monitoringu v teréne sa zistilo, že je zvýšený počet výskytu lariev komárov v inundácií rieky Morava. Situácia si preto vyžaduje neodkladnú aplikáciu biologického prípravku s obsahom BTI, najmä na vodách rozliatych v rámci inundácie Moravy v oblasti okolo hrádze do medzihrádzového priestoru.

BSK napriek tomu, že boj s komármi je primárne v kompetencii obcí, vyvíja aktivity ako pomôcť starostom a ľudom v dotknutých územiach pri premnožení komárov, či už formou monitoringu liahnísk, obstarávaním zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring liahnísk alebo preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky.

Rovnako BSK odporúča starostlivosť o zeleň v obci a v jej tesnej blízkosti, nakoľko neudržiavaná zeleň poskytuje komárom dokonalé útočisko počas dňa.