Župa ocenila top dvadsiatku učiteľov

3194

Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok ocenil pedagogických pracovníkov svojich stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov pripadajúci na 28. marec. Za svoju prácu, úsilie, nasadenie, tak v škole, ako aj mimo nej, získalo uznanie 20 učiteľov. Tí od župy dostanú v marcovej výplate odmenu vo výške 350 eur, vecnú cenu a diplom.

„Na župe pracuje vyše 2400 učiteľov. Každý z nich je výnimočný svojou osobnosťou, či prístupom. Toto povolanie nie je jednoduché, práve naopak. Preto si vážime každého jedného, ktorého máme a aj tých, ktorí do školstva prídu. Učitelia dnes stoja pred novou výzvou vzdelávania, aby študentov pripravili do ďalších ročníkov, na prijímačky, či maturitu. A klobúk dolu, pustili sa do toho s veľkým nasadením. Učia cez skype, robia spoločné videohodiny, jednoducho využívajú, čo môžu. Vážim si to a ďakujem. Verím, že finančná odmena, síce len pre dvadsiatich ocenených, pomôže a bude povzbudením do ďalšej práce, ako aj motiváciou pre iných učiteľov,“ vyzdvihol prácu učiteľov Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Nominácie na ocenenie pedagógov posielali samotné školy. Celkovo ich pre rok 2020 prišlo 56. Z nich potom top dvadsiatku vybrala výberová päťčlenná komisia, ktorej predsedom bol Juraj Jánošík (predseda komisie školstva, športu a mládeže Z BSK) a členmi Branislav Gröhling (poradca predsedu BSK), Ivan Haverlík (predseda Územnej školskej rady), Martin Zaťovič, István Pomichal (župní poslanci).

Komisia pri výbere zohľadňovala prácu učiteľov v škole aj ich mimovyučovacie aktivity, úspechy, projekty, nápady, ktorými sa prezentovali v škole, zapájanie študentov do rôznych aktivít rozvíjajúcich ich tvorivosť, vedomosti.

 „Mrzí ma, že každoročné slávnostné oceňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov sa v súčasnej zložitej situácii nemôže uskutočniť. Vecnú cenu – sklenú knihu a aj diplom odovzdáme oceneným pedagógom dodatočne,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.

Ocenení pedagogickí pracovníci stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK pri príležitosti Dňa učiteľov – 2020

P. č. Meno a priezvisko Škola
1. Mgr. Andrea Szabó Základná škola a Gymnázium, Dunajská 13, 814 84 Bratislava
2. Mgr. Zuzana Koprivová Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášiková 2, 827 29 Bratislava
3. Mgr. Andrea Stempelová  Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
4. PaedDr. Ladislav Beňuš Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
5. Mgr. Lukáš Šefčovič Gymnázium, Ul. 1 mája 8, 901 01 Malacky
6. Mgr. Lenka Vašicová Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7,
831 02 Bratislava
7. Ing. Miroslav Brandis Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5,
841 02 Bratislava
8. Ing. Adriana Jurášková Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
9. RNDr. Magdaléna Hessková Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
10. Mgr. art. Gabriela Béderová  Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava  
11. Mgr. Peter Guldan Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií,
Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
12. PaedDr. Adam Herceg Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra
13. akad. soch. Michal Zdravecký Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11,
845 32 Bratislava
14.   PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
15. PhDr. Darina Haladová Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
16. Igor Rašo Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14,
903 01 Senec  
17. Mgr. Jozef Lipták Stredná odborná škola gastronómie a  hotelových služieb, Farského 9,
851 01 Bratislava
18. Katarína Vajgelová Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
19. Ing. Vladimír Sénaši Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava
20.   Mgr. Erika Vaľková Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1,
831 52 Bratislava