Župa opraví cestný ťah v Pezinku

863
Revitalizacia_cesty_v_Pezinku

Bratislavský samosprávny kraj hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie cesty druhej triedy II/502 v intraviláne mesta Pezinok.

Predmetom zákazky je revitalizácia nevyhovujúceho krytu asfaltobetónových vrstiev vozovky v intraviláne mesta Pezinok a úprava križovatky Komenského, Bratislavskej a Drevárskej ulice. Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 31. januára 2024.

  • úprava Bratislavskej ulice (RC II/502)
  • úprava ulice Komenského, Drevárskej a priľahlých spevnených plôch
  • cestná svetelná signalizácia
  • sadové úpravy
  • prekládka rozvodov VN a NN
  • prekládka novinového stánku
  • dažďová kanalizácia
  • prekládka VO
  • Pezinok, Obchodná – Okružná (v úseku cesty II/502 v km 17,420-17,655)
  • Pezinok, Drevárska – Tehelná (v úseku cesty II/502 v km 18,080-19,300)

Predmetom zákazky je tiež odfrézovanie nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky a realizácia nových asfaltobetónových vrstiev vozovky z modifikovaného asfaltu, v miestach trhlín vystužených geomrežou zo sklenených vlákien.