Župan Droba a primátor Vallo: Potrebujeme zvýšiť možnosť testovania

1876

Ak chceme naďalej udržať chod kľúčových služieb pre svojich obyvateľov, obyvateľky, potrebujeme výrazne zvýšiť možnosť testovania na nákazu koronavísrusom. Primátor Bratislavy, Matúš Vallo, ako aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba preto adresovali novonastupujúcej vláde výzvu, aby sa s masívnejším testovaním začalo čo najskôr.

„Uvedomujeme si, že nová vláda nastupuje v ťažkej situácii. Je preto dôležité, aby mala čo najlepší obraz o situácii a vedela okamžite reagovať na priority. Medzi ne podľa nás musí jednoznačne patriť masívnejšie testovanie. Dovolím si preto vyzvať novonastupujúcu vládu, najmä ministrov, ktorí sa riešením tejto krízy budú zaoberať, aby sme testovali v omnoho vyšších počtoch,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba. 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja sa zároveň s primátorom hlavného mesta zhodli, že ak má byť naďalej udržaný chod kľúčových služieb pre obyvateľov, obyvateľky a majú byť chránené najzraniteľnejšie skupiny ľudí, je nevyhnutné výrazne zvýšiť testovanie na nákazu koronavírusom.

„Tak ako sme podávali pomocnú ruku odchádzajúcej vláde chceme podať pomocnú ruku aj novej vláde a chceme byť maximálne súčinní pri spomaľovaní šírenia koronavírusu. Robíme to od samého začiatku. Som presvedčený, že aj vďaka opatreniam, ktoré sme všetci spoločne urobili na úrovni samosprávneho kraja, mesta aj mestských častí ešte pred tým, než začal konať štát, sme pomohli pri spomaľovaní šírenia koronavírusu,“ uviedol primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Vallo.

Najakútnejšie vnímajú potrebu zabezpečiť rýchlotestovanie pre ľudí z kľúčových zložiek, či už v rámci bezpečnosti, zdravotníctva, sociálnych služieb alebo z krízových štábov. Lekári, policajti, hasiči, personál v službách pre seniorov musia mať túto možnosť, aby kľúčové zložky neskolabovali. Za rovnako dôležité považujú rýchlotestovanie nových klientov, klientiek v sociálnych zariadeniach pre seniorov, aby ostatní klienti v týchto zariadeniach, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou, boli chránení. Zhodli sa aj na potrebe testovania pre ľudí bez domova, v prípade ktorých neexistuje možnosť domácej karantény, a preto najúčinnejší spôsob, ako zabrániť šíreniu ochorenia je práve rýchlotestovanie a zabezpečenie následnej starostlivosti pre tých, u ktorých by sa výskyt potvrdil.