Župan odovzdal vysvedčenia

1526
ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej v Bratislave

Dnešný deň bol oficiálne posledným školským pred letnými prázdninami. Väčšina žiakov stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja si prevzala vysvedčenia a strávili posledné chvíle v priestoroch svojich škôl.

Bratislavský župan Juraj Droba odovzdal vysvedčenia žiakom ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej v Bratislave a Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave.

“Bol to náročný a špecifický polrok. Pandémia nás všetkých zasiahla, školy, učiteľov aj žiakov a postavila pred nové výzvy. Z klasického vyučovacieho procesu museli prejsť do online prostredia, učiť sa nové veci, žiakom sa zase pomenil režim. Ale zvládli to a za to im patrí veľké ďakujem. Verím, že najhoršie je za nami. Teraz je na čase si oddýchnuť a užiť dvojmesačné voľno, načerpať sily na september, lebo rozbeh bude asi ťažký,” vyjadril sa Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Stredná priemyselná škola na Fajnorovom nábreží v Bratislave

V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je 54 škôl, ktoré spolu v tomto školskom roku navštevovalo 18 649 žiakov. Za normálnych okolností by si tak dnes vysvedčenia prevzalo takmer 19 tisíc žiakov.

Bratislavský župan odovzdal vysvedčenia žiakom ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej v Bratislave a to prváčikom, žiakom 6. ročníka a gymnazistom 1. ročníka. Gymnázium je jednou z dvoch stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislavskom kraji, kde dochádzajú žiaci nielen z Bratislavy a okolitých obcí, ale aj z Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej v Bratislave

Vysvedčenia z rúk predsedu BSK Juraja Drobu dostali aj žiaci 3. ročníka Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Pýši sa nielen historickou budovou a vyše stopätnásť ročnou tradíciou v odbornom vzdelávaní, ale aj najmodernejšou technikou a automatizovanými výrobnými linkami.