Župné zastupiteľstvo bude schvaľovať výzvy na dotácie na rok 2022

1193

Bratislavská regionálna dotačná schéma na rok 2022 bude hlavným bodom rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v piatok 5. novembra. Dotácie budú určené pre oblasti kultúry, mládeže, športu a ochrany životného prostredia a rozvoj vidieka. Župní poslanci prerokujú aj ďalšie body týkajúce sa majetkovo-právnych vzťahov či Akčného plánu BSK.

Priamy prenos si môžete pozrieť tu:

Materiály na rokovanie zastupiteľstva nájdete po kliknutí na TENTO ODKAZ.