Župy chcú byť pre novú vládu partner, nie podriadená inštitúcia

905
Združenie SK8 Bratislava

Združenie samosprávnych krajov SK8 verí, že pre novú exekutívu bude partnerom a nie podriadenou inštitúciou. Ochotu spolupracovať a komunikovať s menovanou vládou odborníkov deklarovali zástupcovia SK8 v rámci utorkovej konferencie, ktorá sa zamerala na regionálny rozvoj v čase kríz.

„Nemáme ilúzie o tom, že by sa nová vláda pustila do zásadných reforiem, želáme si však, aby dodržala uzavreté dohody a naplnila už rozbehnuté procesy týkajúce sa napríklad pomoci s cenami energií či presadenia podnetov v rámci schvaľovania vládnych návrhov zákonov,“ uviedol predseda združenia krajských samospráv a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Poukázal na to, že spolupráce centrálnych orgánov a krajov sa týkali aj témy utorkovej konferencie, ocenil v tejto súvislosti prítomnosť členov vlády a ministerstiev.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová priblížila, že v rámci témy Zdravé regióny sa diskusia aj za prítomnosti ministra zdravotníctva Michala Palkoviča venovala možným zmenám v ambulantnej sieti. „Verím, že spoločným úsilím nájdeme nástroje na to, aby sme udržali lekárov v regiónoch a zvýšili ich stavy,“ uviedla.

Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja Barbora Lukáčová upozornila, že veľkou výzvou pre súčinnosť štátu a samosprávy je v súčasnosti zabezpečenie efektívneho dočerpania eurofondov v končiacom sa programovacom období a rovnako i zosúladenie čerpania prostriedkov v rámci nového programového obdobia i plánu obnovy. „Verím, že to budú technické riešenia, ktoré naozaj nerozbijú koncept štrukturálnych fondov a plánu obnovy, ale naopak napomôžu žiadateľom predkladať projekty, ktoré budú prínosom pre miestnu a regionálnu samosprávu i ich socio-ekonomických partnerov,“ vyhlásila Lukáčová.

Podpredseda Košického samosprávneho kraja Ladislav Lörinc konkretizoval témy venujúce sa na konferencii udržateľnej doprave a rozvoju mobility v regiónoch. „V prípade možností rozvoja cyklodopravy padli výzvy, aby bola na strane štátu ochota zaradiť aj cyklistickú sieť medzi nosné dopravné infraštruktúry, čo by napomohlo efektívne vyvlastniť pozemky pri rozvoji cyklotrás,“ informoval. Témou bola aj regionálna verejná doprava. „Pozitívne vnímame aj vznik národnej dopravnej autority ako možnosti pri zosúladení grafikonov autobusov a železničnej dopravy,“ dodal zástupca KSK.

Počas konferencie sa k jednotlivým témam uskutočnili aj workshopy, súčasťou prezentácií boli aj inšpiratívne príklady expertov zo Slovenska, Rakúska, Česka a Maďarska.

Fotoalbum z akcie si môžete kliknutím NA TENTO ODKAZ >>

Zdroj: TASR, Foto: Monika Kováčová / BSK