6. ročník fotografickej súťaže Krásne spolu pozná víťazov

799

V Staromestskom centre kultúry a vzdelávania v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici sa v piatok 22.10. uskutočnilo vyhodnotenie fotografickej súťaže pod názvom Krásne spolu 2021. 6. ročník tejto fotografickej súťaže je súčasťou projektu Senior Friendly. Uskutočnil sa pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Cieľom súťaže bolo poukázať na potrebu podpory medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Taktiež upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí pomáhajú seniorom ku kvalitnejšiemu, lepšiemu a radostnejšiemu životu. Aj župné zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ sa zapojilo do súťaže a poslalo 4 fotografie, ktoré zachytávajú okamihy zo života viacerých generácií.

„Získali sme krásne 3. miesto a čestné uznanie. Fotografie vznikli počas vianočných sviatkov, kedy sme rozdávali balíčky našim prijímateľom. Balíčky nám pomohli rozdať deti našich zamestnancov a dobrovoľníci,“ približuje zariadenie.

V tento slávnostný večer boli ocenené aj firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovatelia rôznych produktov a služieb, ktorí ponúkajú  služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Projekt a súťaž Senior Friendly 2021 je aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším – starším občanom.

Zdroj: DSS a ZpB Kaštieľ