Absolventka Filozofickej fakulty UK pripravila základný manuál komunikácie v ukrajinskom jazyku

9203
Foto: TASR

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Veronika Goldiňáková, pripravila príručku základov ukrajinského jazyka. Abeceda, základné frázy, slovíčka a slovná zásoba potrebná k aktuálnej situácii.

Ukrajinská abeceda vychádza z azbuky a obsahuje 33 písmen. Donedávna ich bolo iba 32. Písmeno ‚ґ‘ ktoré zodpovedá slovenskému ‚g‘ z abecedy vyhodila sovietska vláda v roku 1933. V tom čase bolo to písmeno považované za „buržoázny vynález“, ale v roku 1990 ho znovu zaradilo abecedy.

Príručka je voľne dostupná, môžete ju používať a šíriť kamkoľvek treba.

Zdroj: fphil.sk