Aj pri negatívnom výsledku antigénového testu treba dodržiavať opatrenia

1140

Antigénové testy sú výborný nástroj na masívne testovanie, pomocou ktorého dokážeme odchytiť vysoký počet infikovaných ľudí v čase, kedy sú práve infekční. Sú jednoduché a rýchle, a preto sú aj napriek ich nepresnosti dobre využiteľné na rozsiahle testovanie. Sú vhodné na posúdenie stavu celých okresov alebo regiónov, ale nie sú vhodné na to, aby sme na základe nich robili presné závery o konkrétnych jednotlivcoch.

Treba preto pamätať na to, že negatívny výsledok testu neznamená, že v sebe nemáte vírus. Neznamená tiež, že v najbližších dňoch nebudete infekční. Aj pri negatívnom výsledku antigénového testu je potrebné dodržiavať všetky platné protiepidemické opatrenia.

Cieľom plošného testovania je odhaliť veľmi veľa infekčných ľudí za krátky čas, získať presnejší prehľad o najviac postihnutých regiónoch a zrýchliť zlepšovanie epidemickej situácie.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR