Ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky po očkovaní

4373

Všetky lieky vrátane vakcín môžu mať vedľajšie a áno aj nežiaduce účinky, ktoré sa však neprejavia u všetkých. Bezpečnosť liekov a vakcín sa monitoruje po celý čas, kedy sú na trhu. Jedným z nástrojov monitorovania je hlásenie podozrení na vedľajšie účinky.

Povinnosť hlásiť ich majú zdravotnícki pracovníci a držitelia rozhodnutí o registrácii. Môžu ich tiež hlásiť samotní pacienti, prípadne ich rodinní príslušníci či opatrovatelia.

Podozrenia na vedľajšie účinky sa hlásia Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv:

  • Vyplnením elektronického formulára TU
  • Zaslaním tlačiva e-mailom na neziaduce.ucinky@sukl.sk
  • Zaslaním tlačiva poštou na ŠÚKL
  • Telefonicky na +421 2 507 01 206

Pri hlásení podozrení na vedľajšie účinky po očkovaní uveďte informácie týkajúce sa:

  • Pacienta
  • Podanej vakcíny
  • Vzniknutej nežiaducej reakcie
  • Identifikácie odosielateľa hlásenia.

Pri nahlasovaní podozrení uveďte aj bližšie informácie o zdravotnom stave pacienta, súbežne užívaných liekoch a doplňujúce informácie, aby hlásenie bolo čo najpresnejšie a obsahovalo čo najpodrobnejšie informácie.

Zdroj: sukl.sk