Ako je možné, že vakcína proti COVID-19 bola vyvinutá a otestovaná tak rýchlo?

7892

Okolo tejto otázky sa šíri množstvo mýtov a dezinformácii. Je však skutočne pravda, že vývoj vakcín bežne trvá mnoho rokov. Preto je úplne na mieste pýtať sa, ako je možné, že sa tento proces podarilo v prípade vakcíny proti Covid-19 tak výrazne zrýchliť.

Tu je podrobné vysvetlenie:

Vývoj vakcíny na Covid-19 sa v tomto roku stal absolútnou prioritou vo vedeckých a farmaceutických kruhoch. V tomto roku sa na to sústredilo enormné množstvo energie a financií aj za cenu odloženia iných projektov. Vďaka tomu mohli výrobcovia vakcín maximalizovať počet expertov a vedcov, ktorí na vývoji vakcín pracovali.

Množstvo procesov, ktoré súvisia s vývojom a testovaním vakcíny bolo optimalizovaných a odbyrokratizovaných, ale nikdy nie na úkor samotnej bezpečnosti. Klinické skúšanie ako také prebieha štandardne. Zjednodušené a zrýchlené je to, čo sa deje okolo nich.

Za normálnych okolností jednotlivé fázy predklinického a klinického skúšania nasledujú postupne jedna za druhou. V tomto prípade sa spúšťali súbežne – ešte predtým, než bolo dokončené prvé kolo, štartovalo druhé kolo. Väčšiemu riziku tak môžu byť potenciálne vystavení dobrovoľníci v jednotlivých fázach klinického skúšania, ale výsledný produkt musí prejsť všetkými fázami rovnako ako akákoľvek iná vakcína. Výsledná vakcína tak bude rovnako bezpečná.

Kvôli pandémii a mimoriadnej rozšírenosti koronavírusu bolo relatívne jednoduché nájsť dobrovoľníkov, ktorí sa počas testovania nakazia koronavírusom, čo je nevyhnutná súčasť testovania účinnosti vakcíny. Pri vývoji vakcín na zriedkavejšie ochorenia, toto môže trvať aj celé roky, v tomto prípade to bolo oveľa rýchlejšie.

Niektoré spoločnosti začali so samotnou výrobou vakcín ešte pred ich definítivnym finálnym schválením, čím samé išli do rizika. Ak budú ich vakcíny schválene, dostanú sa tak rýchlejšie na trh. Ak nebudú schválene, môžu vyrobené vakcíny vyhodiť.

Vďaka tomu, že veľmi veľa ľudí po celom svete bude očkovaných v krátkom čase, aj extrémne zriedkavé prípady vedľajších účinkov budú odhalené veľmi rýchlo. Veľká Británia a Maďarsko už začali s očkovaním.

Pri vývoji vakcíny proti Covid-19 bolo možné nadviazať na výskum a vývoj vakcíny na ochorenie MERS, ktoré je tiež spôsobené korona vírusom.

ZAUJÍMAVOSŤ

mRNA vakcína of firmy Moderna, ktorá momentálne čaká na schválenie, bola vyvinutá už 13. januára 2020, teda len týždeň po tom, ako čínski vedci zverejnili genetickú sekvenciu korona vírusu. Po celý rok prebiehalo jej skúšanie, testovanie, analyzovanie a následne schvalovací proces.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR