Ako je to s výskytom komárov v hlavnom meste?

1836

V súčasnej dobe nás začínajú trápiť svojim nepríjemným štípaním komáre. Magistrát Bratislavy vykonáva intenzívny monitoring všetkých potenciálnych liahnísk komárov na území hlavného mesta. Vykonal niekoľko zásahov látkou BTI a jej efekt zaznamenáva v rámci kontroly úspešnosti týchto zásahov.

Monitoringy sa zameriavajú predovšetkým na problémové a kalamitné druhy liahnuce sa v inudovaných územiach, ktoré sú zaplavované vodou z koryta riek. V prípade zvýšeného výskytu lariev sa následne aplikuje ekologický prípravok BTI, ktorý tieto larvy ničí skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre.

Len za posledný mesiac mesto vykonalo 14 zásahov v lokalitách, kde zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov a to v  Devíne, v Malých Krasňanoch v Rači, v Rusovciach, v mlákach pod Prístavným mostom, alúvium Moravy, v Petržalke pri Veľkom Zemníku, v Záhorskej Bystrici či v Lamači. S každodenným monitoringom neprestávajú a v prípade zvýšeného výskytu lariev budú v aplikácii pokračovať.

Ako je teda možné, že napriek zákrokom sa v mnohých oblastiach Bratislavy, ale aj v širšom okolí, v posledných dňoch vyskytuje väčšie množstvo komárov? Magistrát hlavného mesta Bratislava vydalo stanovisko.

V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Okrem už spomínanej najvýznamnejšej skupiny komárov, ktorá sa liahne v zaplavovaných územiach, sú tu aj druhy, ktoré sa po intenzívnych zrážkach liahnu v tzv. dendrotelmách – malých “nádržkách” vody priamo v korunách, v rázsochách veľkých nosných konárov, ale aj v dutinách stromov. Počasie v posledných týždňoch, keď horúce dni nad 30 stupňov striedali intenzívne zrážky, vytvorili ideálne podmienky práve pre tento druh komárov. Aj preto najintenzívnejší výskyt komárov zaznamenali ľudia najmä v blízkosti lesných porastov.

Tieto druhy komárov nie je možné podchytiť zásahom BTI. Prípravok BTI je nutné aplikovať v počiatočnom štádiu larvy priamo do vodných plôch, ktoré je možné vopred identifikovať, monitorovať, pričom je dôležité nastaviť správnu koncentráciu prípravku. V prípade “lesných” komárov ide o tisíce až milióny drobných vodných nádržiek v stromoch, nepravidelne rozmiestnených na rozsiahlych plochách lesných porastov. V súčasnosti nie je dostupný spôsob, ako v prípade dendroteliem účinne a bezpečne aplikovať prostriedok na ničenie lariev komárov.

Tieto druhy komárov majú výrazne kratší životný cyklus. Na rozdiel od najproblémovejšieho druhu v záplavových územiach, ktorý dokáže zotrvať po dobu niekoľkých mesiacov, koncentrácia súčasných komárov z lesov by sa mala výrazne znížiť do troch týždňov.

Intenzívny výskyt komárov hlásia z celého Slovenska, aj z priľahlých obcí v Bratislave a nie je teda dôsledkom nezvládnutého postreku metódou BTI.

Nemalo by sa teraz zasahovať chemickým postrekom

Súčasný výskyt komárov je veľmi nepríjemný, znižuje kvalitu života, či už keď trávime čas v prírode, ale aj priamo doma. Chemické postreky, ktoré sa kedysi používali, ale nie sú riešenie.

Prinášajú zdravotné riziká, keďže majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Zároveň sa aplikujú v blízkosti obydlí, čiže práve tam, kde sa koncentrujú ľudia, ktorým môže ublížiť. Nie je ich možné bežne aplikovať v chránených územiach, kde sa často vyskytujú najproblematickejšie liahniská. Nie sú selektívne, ničia aj iné dôležité živočíchy a škodia nášmu životnému prostrediu.

BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Vďaka jeho selektívnosti môžeme BTI používať práve na kľúčových miestach v chránených oblastiach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.

Prostriedky na báze BTI sú využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach Dolného Rakúska. Nie je však možné úplne eliminovať populáciu komárov.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu