Doprava v okolí Živého námestia sa zlepší. Mesto odkloní tranzitnú

792
Živé námeste. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
Živé námeste. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Viac ako polovica automobilovej dopravy, ktorá dnes prechádza Špitálskou ulicou, je tranzitnou dopravou. Mnohí túto ulicu často využívajú na skrátenie si cesty, nejde pritom o autá obyvateľov a návštevníkov centra mesta, či nevyhnutné zásobovanie.

„Eliminovaním tranzitnej dopravy prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou sa Špitálska ulica odbremení o väčšinu áut a utlmí sa doprava, ktorá len prechádza cez centrum mesta. Nová organizácia dopravy naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov“ približuje Metropolitný inštitút Bratislavy na sociálnej sieti.

Doprave pomôže efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a v poslednej fáze obnovy Živého námestia vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia.

Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa napríklad počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť komfortný prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.

„Dlhodobo plánované sprevádzkovanie podzemných garáží na Kamennom námestí vytvorí navyše parkovacie miesta nahrádzajúce súčasné miesta na povrchu námestia a kapacita týchto podzemných miest pomôže odbremeniť aj okolité historické ulice.“ dodáva MIB.

Viac priestoru získajú cyklisti, kvalitné cyklotrasy z oboch smerov o šírke 2,5 m. Vynikajúce spojenie s Dunajom a okolím zároveň zvýši vnútromestskú cyklistickú dopravu.

Viac o Živom námestí a víťaznom návrhu, ktorí vzišiel zo súťažného dialógu, si môžete prečítať na www.zivenamestie.sk

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk