Ako to je so striedavou starostlivosťou počas Veľkej noci?

1828

Vládou prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením pohybu neobjasňujú, aký majú vplyv na situáciu rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti.

Núdzový stav ani mimoriadna situácia nie sú ospravedlniteľným dôvodom na nerešpektovanie súdnych rozhodnutí. Zákaz vychádzania, ktorý bude platiť v období Veľkej noci, však spomína niekoľko výnimiek, medzi inými nevyhnutnú cestu spojenú so zabezpečením starostlivosti o deti. Podľa ombudsmanky Márie Patakyovej nariadený zákaz vychádzania nebráni realizácii styku či striedavej starostlivosti rodičov s deťmi.

Rodičia by mali zvážiť dočasnú dohodu na realizácii styku či starostlivosti o dieťa počas Veľkonočných sviatkov tak, aby dieťa bolo počas sviatkov u jedného z rodičov s tým, že druhému rodičovi by mal byť umožnený styk s dieťaťom inokedy. Možnosťou je aj dohodnutie Skype telefonátov alebo aspoň video hovorov s druhým rodičom.

Počas šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom je potrebné riadiť sa odporúčaniami ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva. Záväzné odporúčania a opatrenia príslušných orgánov je možné dohľadať na ich webových stránkach, napríklad na www.korona.gov.sk.