Projekt Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na dosah domáceho násilia na deti

431
Projekt Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na dosah domáceho násilia na deti
Projekt Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na dosah domáceho násilia na deti

Vplyvy násilia v rodine na životy detí sú devastujúce. Prostredníctvom novej kampane projektu Zastaviť cyklus násilia na to upozorňuje Aliancia žien Slovenska v spolupráci s nórskou organizáciou Alternatíva k násiliu a partnerskými organizáciami Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúrou Róbert Slovák a jeho priatelia.

„Takmer každá tretia žena zažíva nejakú formu fyzického a/alebo psychického násilia. Jeho obeťami sú vždy aj deti, hoci sa ich násilník fyzicky nemusí ani dotknúť. Deti doma nepohodu a násilie ostro vnímajú a prežívajú – a ich stopy si často nesú v duši a správaní po celý život,“ vysvetlila riaditeľka Aliancie žien Slovenska Katarína Farkašová.

Psychologička Barbora Jakobsen z Alternatívy k násiliu dodala, že násilie má aj vážne ekonomické dôsledky a zvyšuje riziko horšieho psychického i fyzického zdravia jednotlivcov i spoločnosti. Prevencia a kvalita pomoci pre ľudí ohrozených násilím sú preto podľa nej zásadné. „Najdrahšie je nerobiť nič,“ skonštatovala.

Projekt sa venuje nielen problematike rodovo podmieneného násilia a násilia v blízkych vzťahoch, ale predovšetkým posúva do popredia snahu o pomoc, podporu a riešenia pre ženy a deti, ktoré v takýchto vzťahoch na Slovensku žijú. Hlavným nosičom kampane k projektu je krátky film, sonda do života dieťaťa v násilnom vzťahu.