Oznamovateľov trestných činov je menej, domáci tyrani však kvôli pandémii neprestanú

1623

V čase šírenia nového koronavírusu zaznamenala Generálna prokuratúra pokles nahlasovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím. K domácemu násiliu však naďalej dochádza.

Pri porovnaní štatistík za obdobie prvého kvartálu 2019 s rovnakým obdobím roku 2020 prokuratúra zaznamenala pokles trestných vecí vedených pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby o 22 percent. To však neznamená, že došlo k zníženiu tejto trestnej činnosti, respektíve utlmeniu, znížil sa iba počet oznamovateľov.

Dôvodom môže byť aj obava, že či vôbec niekto bude v dnešnej situácii riešiť, respektíve brať vážne domáce násilie. Rodiny spolu doma v momentálne trávia pomaly 24 hodín denne, deti nechodia do školy, rodičia do zamestnania. Strata zamestnania, strata príjmu, obavy z toho, čo bude, ale aj prirodzená frustrácia z izolácie, môžu vyvolať také stavy, ktoré prerastú do násilného konania, respektíve zvýšia mieru násilia v už existujúcom násilnom prostredí.

Generálna prokuratúra pripomína verejnosti elektronickú linku pre týrané osoby tyranie@genpro.gov.sk, kde môže obeť domáceho násilia podať oznámenie. Na krajských prokuratúrach funguje zase telefonická linka na čísle 0800 300 700, kde môže obeť domáceho násilia zanechať správu obsahujúcu zlé zaobchádzanie, násilie voči rodinným príslušníkom, týranie blízkej a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie a iné formy násilia.