Ako využiť potenciál Dunaja? Metropolitný inštitút Bratislavy dokončil urbanistickú štúdiu Dunajského Parku

774

Bratislava má obrovský potenciál byť jedným z najzelenších miest v Európe. Ako tento potenciál využiť? To navrhuje urbanistická štúdia Bratislavského Dunajského Parku, ktorú vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy spoločne s odborníkmi na Dunaj.

Ide o prvú komplexnú urbanisticko-krajinársku štúdiu Bratislavského Dunajského Parku. Dokument navrhuje, ako prepojiť rozsiahle územia dunajskej prírody a zároveň vytvoriť vhodné a príjemné lokality určené na oddych a šport v bratislavskej prírode. Všetky zásahy približne 28-kilometrového úseku sa majú vykonať systematicky a citlivo vzhľadom na životné prostredie.

„Pri tvorbe vízie Bratislavského Dunajského Parku nás inšpirovali opatrenia, ktoré urobili vo Viedni, aby rieku pretekajúcu cez mesto lepšie zapojili do každodenného života ľudí. V blízkosti Dunaja vytvorili rekreačné miesta, kde môžu ľudia tráviť voľný čas a zároveň ich aktivita nie je hrozbou pre okolitú prírodu. Cieľom je tak vyvážiť rýchly rozvoj mesta a určiť pravidlá, ktoré by usmerňovali, ako sa správať v týchto vzácnych ekosystémoch bez toho, aby ich návštevníci trvale poškodzovali,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti. Komplexná štúdia má dopomôcť k naplneniu troch kľúčových cieľov. Ochrana územia BDP, a teda zastaviť ďalšiu devastáciu územia. Obnova prírodnej krajiny, teda obnova riečneho charakteru územia tam, kde je to možné a sprístupnenie územia pre verejnosť tak, aby nedochádzalo k devastovaniu chránenej prírody. Ambíciou nie je počet rekreantov obmedziť, ale usmerniť ho pomocou zonácie územia.

MIB vypracovanú štúdiu spolu s odporúčanými opatreniami poskytne ako východiskový materiál všetkým aktérom, ktorí majú právomoc navrhnuté riešenia v tomto území realizovať.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček