Čo Vám ponúka Malokarpatská knižnica v Pezinku

1420

Rok 2020 sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku môže rozdeliť na obdobie pred COVID 19 a na obdobie s pandémiou.

Knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, plní funkciu regionálnej a krajskej knižnice a pre mesto Pezinok funkciu mestskej knižnice. Poskytuje odbornú metodickú pomoc 65-tim obecným a mestským knižniciam v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Celkový počet cca 3500 čitateľov má k dispozícii viac ako 93 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 109 titulov časopisov a bohatú zbierku regionálnych dokumentov. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice. Knižnica je otvorená 47 hodín v týždni. Služby poskytuje denne okrem nedele.

Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých čitateľov. Sú to besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. Prioritou v tejto oblasti zostáva práca s deťmi, pre ktoré knižnica pripravuje širokú škálu podujatí. Zabezpečovaním študijnej a odbornej literatúry plní významnú úlohu pri školskom a celoživotnom vzdelávaní v meste Pezinok. Pravidelne spolupracuje so všetkými základnými školami, školskými klubmi a materskými školami v meste a celom BSK. Ako knižnica s regionálnou a krajskou funkciou sa zameriava na pomoc a podporu obecných knižníc BSK, budovaniu a sprístupňovaniu fondu dokumentov o histórii a súčasnosti regiónu a organizovaním rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru, pamiatky.

Knižnica okrem bohatej ponuky kníh a iných dokumentov a zbierke regionálnych dokumentov pripravuje množstvo podujatí pre deti, dospelých aj seniorov. Do začiatku marca 2020 knižnica stihla zorganizovať 113 podujatí pre 2 659 návštevníkov – tradičné cykly Literatúra v Radnici v priestoroch pezinskej historickej Radnice, utorkové besedy v knižnici pre dospelých, podujatia pre rodičov s najmenšími deťmi, besedy a diskusie pre materské a základné školy. Návštevníci  mali možnosť vidieť literárnych hostí Michala Hvoreckého, Arpáda Soltésza, Tamaru Šimončíkovú Heribanovú, Zuzanu Polonskú, Ľubomíru Mihálikovú, Nikoletu Kováčovú, Lenu Riečanskú, Martu Hlušíkovú. Zorganizovali sme workshopy pre verejnosť s odbornými hosťami, kde si návštevníci mohli vyskúšať rôzne zručnosti – patchworkovanie, linoryt, akvarel. Realizovali sa aktivity Týždňa slovenských knižníc.

V rámci výkonu funkcie regionálnej knižnice krajská metodička  vykonávala metodickú činnosť pre obecné knižnice nášho kraja – či už formou návštev, telefonického alebo emailového poradenstva. Konzultácie knižnica poskytovala knihovníkom aj v oblasti knižničnej katalogizácie.

V marci, po zatvorení knižnice pre verejnosť,  knižnica využila príležitosť a po dôkladnej dezinfekcii priestorov sa časť tímu zamerala na upratovanie všetkých kníh, zobrali do ruky takmer každú knihu, poškodené, nečítané a neaktuálne knihy sa navrhli na vyradenie.

Uzatvorenie knižnice prinieslo príležitosť vymyslieť iné formy práce a komunikácie s našimi čitateľmi a návštevníkmi.

Knižnica sa presunula do online priestoru a komunikovala prostredníctvom sociálnych sietí, takmer hneď zatvorení zriadila youtube kanál Knižnibaba s prvými videami s čítaním – najprv čítali knihovníčky a ich rodinní príslušníci, prvé video bolo zverejnené 13. marca 2020. Postupne rôzne osobnosti slovenskej ale aj zahraničnej kultúry dobrovoľne načítali úryvky svojich diel alebo z obľúbených kníh. Čítalo sa v slovenčine, češtine ale napríklad v taliančine, maďarčine, japončine, čínštine. Do májového znovuotvorenia knižnice bolo na youtube kanáli publikovaných  133 videí – čítajúcimi hosťami boli napríklad Ľubomír Feldek, Silvester Lavrík, Michal Havran, Ľubo Dobrovoda, Eva Pavlíková, Pišta Vandal, Ľubo Bukový, Peter Borkovec, Pál Závada a iní.

Pre malé deti mohli pozerať videá ich knižničných maskotov – medvedíkov Miška a Elišky a ich života v opustenej knižnici. V spolupráci so ZUŠ Modra bolo prenášaných 5 hudobných  koncertov žiakov a ich pedagógov. Zamestnanci natočili aj  videoodporúčania na rôzne knihy.

Knižnica založila profil na Instagrame, prostredníctvom ktorého naďalej komunikuje.

Knihy sa ale napriek uzatvoreniu knižnice dostali k svojim čitateľom – z  okien budovy knižnice si okoloidúci mohli zobrať  a odniesť domov rôzne knihy, ktoré sa každý deň dopĺňali, rovnako ako aj knižné búdky v meste Pezinok. Čitatelia využívali ponuku elektronických kníh, ktoré sa dali vypožičať prostredníctvom online katalógu, počet stiahnutých ekníh stúpol päťnásobne.

Po znovuotvorení knižnice sa obnovili postupne výpožičné služby, najprv v podobe vopred pripravených balíčkov kníh na objednávku, neskôr v plnom režime. Populárny cyklus Literatúra v Radnici sa konal mimoriadne aj v letných mesiacoch. Počas letných prázdnin detskí knihovníci pripravili tradičné prázdninové utorky pre deti plné čítania, workshopov a hier. Boli spojené aj s výstavou Hracích plánov a hracích stolíkov rôznych spoločenských hier zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave.

Po nariadeniach hygienika boli niektoré podujatia zrušené, iné presunuté v čase alebo priestore. Opäť knižnica pripravila iný typ aktivít – v spolupráci s kníhkupectvom Artforum Pezinok začala projekt „Daruj knihu knižnici. Bude pre všetkých.“, oslovil priaznivcov a čitateľov knižnice, aby do knižnice zakúpili navrhnuté knihy a mali možnosť si ich požičať ako prví. Projekt mal úspech a knižnica získala nové zaujímavé tituly pre svojich čitateľov. Pre deti sa pripravujú tematické balíčky kníh, ponechaná bola možnosť objednávky kníh vopred.

Rok 2020 bol veľmi náročný ale zároveň podnetný, otestoval tvorivosť a vynachádzavosť všetkých pracovníkov knižnice a priniesol nové možnosti práce s knihami, čitateľmi, návštevníkmi aj priaznivcami literatúry a kultúry.