Aktívny týždeň pre školy sa venoval téme neslobody a zatvorených hraníc

427

Podujatie bolo súčasťou koncepcie pod názvom Vzdelávanie v podmienkach Oddelenia kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti: Mapovanie dejín a udalostí Bratislavského samosprávneho kraja v 20. a 21. storočí.
Zámerom podujatia je obohatiť vedomosti študentov stredných škôl a osemročných gymnázií. Pozvať ich na podujatie približujúce túžby ľudí v komunistickom režime – dostať sa za Železnú oponu. Program porozpráva o náročnosti až nemožnosti cestovať a žiť „v neľudskom kapitalistickom svete“.

Návštevníci sa vydali po stopách Hartmuta Tautza, občana Nemeckej demokratickej republiky, ktorý sa pokúsil prejsť hranice v Petržalke,
8. 8. 1986. Útek bol neúspešný a mladý život zbytočne vyhasol pred 37 rokmi. Čerstvý maturant, talentovaný hudobník plný elánu a odhodlania je mementom neslobody a vypovedá o tvrdom komunistickom režime.

HARTMUT TAUTZ MEMORIAL – GEOKEŠINGOVÁ HRA
Vyskúšaj si na „vlastnej koži“, čo znamenalo „utekať na západ.“