Aký je inkubačný čas COVID-19?

2172

Pri odhadovaní rizika nákazy a pre efektívnu ochranu vašich blízkych je dôležité poznať aspoň jeden z najvýznamnejších parametrov ochorenia COVID-19: inkubačný čas.

Čo je to „inkubačný čas“?

Ide o časový interval od vniknutia mikroorganizmu do vnímavého jedinca po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia, ktorý je charakteristický pre danú infekciu. Inkubačný čas jednotlivých ochorení sa teda zvykne líšiť.

Niektoré infekcie majú relatívne krátky inkubačný čas. Napríklad v prípade salmonelózy je inkubačná doba od konzumácie kontaminovanej stravy po prvé príznaky ochorenia v rozmedzí 12 až 36 hodín, v prípade niektorých toxikoinfekcií sa dokonca prvé príznaky objavujú v priebehu niekoľkých hodín.

Existujú však aj také patogény, ktoré majú pomerne dlhý inkubačný čas. Spomedzi známych ochorení tu možno spomenúť napríklad vírusovú hepatitídu typu A, v prípade ktorej je horná hranica stanovená na 50 dní alebo vírusovú hepatitídu typu B, ktorej inkubačný čas je 50 až 180 dní.

Aby sa zabránilo prenosu nákazlivého ochorenia na ďalších ľudí, zavádzajú sa rozličné opatrenia, ktoré majú prerušiť cesty prenosu nákazy. Pri akútnych respiračných ochoreniach, vrátane COVID-19, sa za jedno z takýchto opatrení považuje domáca izolácia pozitívnych osôb a karanténa ich kontaktov. Osoby, ktoré boli v kontakte s infikovaným, podstupujú karanténu, ktorá má spravidla dĺžku zodpovedajúcu maximálnemu inkubačnému času daného ochorenia. Po uplynutí tejto lehoty by už osoba nemala byť infekčná.

Najdôležitejšie informácie k inkubačnej dobe COVID-19:

  • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, no ojedinele môže byť aj dlhší (bol dokázaný až 27 dní). Vo väčšine prípadov je inkubačný čas 5 až 6 dní.
  • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je pritom infekčná (vylučuje z tela vírusy) už dva dni pred nástupom prvých príznakov.
  • V priebehu inkubačného času ochorenia môže ľuďom, ktorí sú infikovaní vírusom SARS-CoV-2, vyjsť negatívny test vyšetrenia na COVID-19. Je to preto, že v čase odberu vzorky sa vírus ešte nestihol v tele namnožiť do tej miery, aby ho bolo možné spoľahlivo odhaliť. Preto je potrebné postúpiť testovanie s dostatočným časovým odstupom od chvíle, kedy došlo ku úzkemu kontaktu s infikovanými osobami. Vzhľadom na výskyt nových variantov vírusu sa testovanie v súčasnosti podstupuje najskôr na 8. deň. Výnimkou je, ak sa u vás dostavili klinické príznaky – vtedy sa testujte hneď.
  • Práve pre relatívne dlhý inkubačný čas ochorenia je dôležité, aby aj negatívne testované osoby dodržali preventívnu 14-dňovú karanténu. Príznaky ochorenia sa u vás môžu prejaviť aj po ôsmom dni. Navyše tým minimalizujete riziko, že infekciu zanesiete na pracovisko alebo do kruhu svojich známych. Nákazu nepodceňujte ani v prípade, že máte bezpríznakový priebeh infekcie. Zdravotný stav sa môže prudko zhoršiť aj v priebehu niekoľkých hodín.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR