Alternatíva voči kolónam je koľajová doprava

5409

Nové električkové a železničné trate, záchytné parkoviská a prestupné terminály. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v Pláne udržateľnej mobility navrhuje vybudovať alternatívu voči zápcham postavenú na koľajovej doprave.

Začiatok školského roka je v Bratislavskom kraji tradične spojený s komplikáciami na cestách. Tento rok je ešte zložitejší v tom, že v hlavnom meste je zatvorených viacero dôležitých dopravných tepien a križovatiek. Dôsledky cítia obyvatelia kraja každý deň – meškanie do práce alebo do školy, či problémy s parkovaním. Trpí aj životné prostredie a zdravie ľudí. Výfukové plyny znečisťujú ovzdušie, hluk z dopravy zase znižuje kvalitu života. Bratislavská župa vo svojom Pláne udržateľnej mobility predstavila víziu mobility v budúcnosti, ktorá má spomínané problémy riešiť.

„Náš plán mobility pre kraj je postavený predovšetkým na rozvoji verejnej dopravy. Do toho patrí najmä budovanie nových električkových a železničných tratí, prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Električky ani vlaky na rozdiel od áut nestoja v zápchach. Navyše, ide o ekologický spôsob dopravy,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Samosprávny kraj zdôrazňuje, že chce zvýšiť kapacitu železničných tratí, posilniť verejnú osobnú dopravu, podporiť nemotorové druhy dopravy a oveľa účinnejšie organizovať dopravný systém využitím nových informačných a komunikačných technológií. To všetko má viesť k udržateľnej a ekologicky priaznivej mobilite.

„Chceme zvýšiť využívanie verejnej dopravy širokou skupinou obyvateľov a návštevníkov kraja, a zabrániť vznikom kapacitných problémov v dopravnej sieti, predovšetkým v oblasti osobnej cestnej dopravy. Medzi sekundárne benefity možno následne zaradiť znižovanie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia, ale aj lepšiu finančnú efektívnosť verejnej dopravy, či zníženie dopravnej nehodovosti,“ uzavrela Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Priority v železničnej doprave

 • posilnenie výkonnosti úseku Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice a realizácia odbočky Ružinov
 • prestavba dopravného uzla Bratislava Vinohrady/Predmestie
 • skapacitnenia trate v smere do Senca
 • skapacitnenie trate do Komárna
 • vybudovanie druhej traťovej koľaje na úseku Hlavná stanica – Nové mesto
 • elektrifikácia železničnej trate v úseku z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Rakúskom (v rámci projektu Twin City Rail)
 • revitalizácia úseku Predmestie – Filiálka s úvahou predĺženia trate až po autobusovú stanicu Nivy
 • plán udržateľnej mobility prichádza aj s návrhom novej železničnej trate do Pezinka cez Slovenský Grob a Chorvátsky Grob

Priority v oblasti električkovej dopravy

 • vybudovanie trate Bosákova – Janíkov Dvor v Petržalke
 • predĺženie Ružinovskej radiály po plánovaný prestupný terminál Ružinov
 • predĺženie Dúbravsko-karloveskej radiály po Terminál integrovanej osobnej prepravy BORY
 • v dlhodobom horizonte: vybudovanie novej električkovej trate do Podunajských Biskupíc, do fabriky Volkswagen a prepojenie Kamenného námestia s Košickou ulicou cez Mlynské Nivy.

Bratislavská župa zdôrazňuje aj dôležitosť výstavby prestupných terminálov. Tie majú v maximálnej miere spríjemňovať cestujúcej verejnosti prestup z jedného druhu dopravy na druhý. V Bratislavskom kraji nedávno vyrástlo päť záchytných parkovísk, resp. prestupných terminálov: Pezinok, Svätý Jur, Malacky, Ivanka pri Dunaji, Šenkvice. V pláne je ďalších osem: Zohor, Rohožník, Modra, Plavecký Štvrtok, Veľký Biel, Miloslavov, Závod, Rovinka.

Návrh nosnej siete koľajovej dopravy v Bratislave.
Návrh rozmiestnenia terminálov integrovanej osobnej prepravy v kraji.
Návrh rozmiestnenia parkovísk P+R v kraji.