AMFO 2021 – II. kolo nominácií na ocenenie

998

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre organizuje 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.

Do súťaže bolo prihlásených 357 fotografií od 62 autorov v 3 vekových skupinách a v kategóriách:

A – čiernobiela fotografia,

B – farebná fotografia,

C – cykly a seriály,

D – experiment.

Zo všetkých kategórií od prihlásených autorov odborná porota v zložení – doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Peter Brenkus a Bedrich Schreiber – vybrala 144 diel, ktoré sa na základe osobného hodnotenia poroty dostávajú do výberu na výstavu a porota z pomedzi týchto diel vybrala 61 diel, ktoré sú nominované na ocenenie.

AMFO 2021

V prílohách na www.moska.sk nájdete zoznam diel nominovaných na výstavu a ocenenia. 

Poradie nominovaných diel na ocenenie bude zverejnené na vernisáži AMFO 2021, Bratislavský kraj, 6. 8. 2021 v Zichyho paláci, Bratislava-Staré Mesto a súbežne na stránke Malokarpatského osvetového strediska v Modre – www.moska.sk

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre