Festival speváckych zborov opäť dokázal, že hudba má moc spájať ľudí

Cyrilometodské dni sú tradičným koncertom Cyrilo-metodských tradícií, ktorý prináša interpretácie duchovnej, sakrálnej tvorby.

270

Dňa 5. júla sme mali možnosť zažiť jedinečný kultúrny zážitok v rámci Cyrilometodských dní, ktoré sú tradičným podujatím oslavujúcim Cyrilo-metodské tradície. Tento festival sa konal v obci Most pri Bratislave a opäť priniesol množstvo interpretácií duchovnej a sakrálnej hudby.

Na pódiu sa predstavili spevácke skupiny z celého Bratislavského kraja, ktoré svojím umením prispeli k výnimočnej atmosfére podujatia. Medzi vystupujúcimi boli:

  • Bystričan zo Záhorskej Bystrice
  • Nevädza zo Stupavy
  • Canens z Bratislavy
  • Stella zo Senca
  • Chorus Augustini z Marianky
  • Suchovský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou
  • Spevácky zbor mesta Bratislavy

Špeciálnym hosťom podujatia bola skupina Svetoglas z Bulharska, ktorá očarila publikum svojou tajomnou bulharskou polyfóniou. Ich vystúpenie bolo skutočným vrcholom večera a pridalo koncertu medzinárodný rozmer.

Podujatie prinieslo množstvo interpretácií duchovnej a sakrálnej hudby, ktorá rozžiarila srdcia návštevníkov. Každý zbor priniesol do programu niečo jedinečné, či už to bola hlboká emocionálna sila, technická dokonalosť alebo čistá radosť z hudby.

Cyrilometodské dni sú nielen oslavou duchovnej a sakrálnej hudby, ale aj pripomienkou bohatého kultúrneho dedičstva, ktoré nám zanechali svätí Cyril a Metod. Tento koncert opäť dokázal, že hudba má moc spájať ľudí a vytvárať neopakovateľné momenty, ktoré zostanú v našich srdciach ešte dlho po doznení posledných tónov.