AMFO 2022: Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby

1284

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre organizuje Krajskú súťaž a výstavu amatérskej fotografickej tvorby. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci amatérski fotografi s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Súčasťou prihlášky je aj vloženie fotografií v elektronickom formáte v časovom rozpätí od 17. 1. do 14. 3. 2022 a následným odoslaním svojich fotografií organizátorovi do Malokarpatského osvetového strediska v Modre na adresu Horná 20, 900 01.

Súťaží sa v 3 vekových skupinách – súťažiaci vo veku do 15 rokov, do 25 rokov a nad 25 rokov.

Kategórie sú nasledovné: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a  www.moska.sk.

Výstava krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže AMFO 2021 sa uskutoční od 3. 5. do 20. 5. 2022 v priestoroch Kultúrneho zariadenia Galéria Labyrint Mestského kultúrneho strediska v Senci na Námestie 1. mája č. 2. Súčasťou vernisáže výstavy 2. 5. 2022 v Galérii Labyrint MsKS Senec je aj rozborový seminár s odborníkmi v oblasti fotografickej tvorby spojený s odovzdávaním cien. Výstava je verejná, vstup na ňu je voľný.