Atletický klub v Dúbravke trénuje aj počas leta

1692

Atletický klub Hraj na tie nohy prichádza počas prázdnin s ponukou, aká tu ešte nebola. Rozhodol sa dať športovým klubom, deťom, rodičom a všetkým športovcom možnosť dobehnúť zameškané. Korona kríza nás všetkých spomalila či zastavila, ale každý chce byť lepší a posúvať sa dopredu.

Klub trénuje deti od štyroch rokov, mládež, ale aj dospelých. Pridať a zapojiť sa ešte dá. Možnosťou okrem skupinových tréningov je aj dohodnúť si aj individuálny tréning.

Tréningy sa konajú každý utorok a štvrtok od 17.00 – 18.00 a od 18.00 – 19.00 na tartanovej dráhe Britskej školy. Viac informácií nájdete na www.hrajnatienohy.sk.

Zdroj: Dúbravka