Až polovica rodičov je za obnovenie prezenčnej výučby

853
Na fotografie je škôlka, ktorá slúži pre prax budúcich učiteliek a vychovávateliek zo Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej ulici. Práve odborné školy sú tie, kde je dištančné vzdelávanie ťažko realizovateľné.
Na fotografie je škôlka, ktorá slúži pre prax budúcich učiteliek a vychovávateliek zo Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej ulici. Práve odborné školy sú tie, kde je dištančné vzdelávanie ťažko realizovateľné.

Robili sme si malý online prieskum medzi našimi sledovateľmi na Facebooku. Anketa ukázala, že presne polovica rodičov by školy otvárala už teraz, druhá by ešte počkala.

Už od jesene je návrat detí do škôl celospoločenskou témou. Prezenčné vyučovanie sa Ministerstvu školstva podarilo obnoviť len nedávno, navyše v dobe, keď sa na Slovensku potvrdili nové mutácie koronavírusu. Rodičia sú preto rozdelení na dva tábory – tí, ktorí vnímajú, že deti izoláciou veľmi trpia a online učenie nestačí a tí, ktorí by počkali, kým sa epidemiologická situácia zlepší. Ministerstvo síce povolilo otváranie škôl, ale je dobrovoľné – a to pre školy aj samotných rodičov. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, ako sa bude jeho dieťa vzdelávať.

My sme obnovili výučbu na 25-tich župných školách

Na školách, ktoré sa rozhodli otvoriť brány, sa samozrejme zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré ochránia pedagógov aj deti. Práve tie totiž bývajú bezpríznakoví prenášači. My sme rozhodnutie o otvorení župných škôl nechali na riaditeľoch, ktorí majú našu plnú dôveru a najlepšie vedia zvážiť epidemiologickú situáciu vs. potrebu návratu detí do lavíc. Dištančné vzdelávanie je totiž napríklad na umeleckých či odborných školách veľmi problematické.

Najskôr otvorili len štyri, tento pondelok sa ich počet zvýšil až na 25. Treba si však uvedomiť, že nejde o masový návrat študentov, ale o menšie skupinky v posledných ročníkoch. „Naším spoločným záujmom je predovšetkým ochrana zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Na druhej strane však treba zohľadniť aj absenciu socializácie, negatívne psychické aspekty, stratu návykov či režimu,“ vysvetľuje predseda BSK Juraj Droba.

Naša anketa dokazuje, že až polovica rodičov si myslí, že návrat do lavíc je za dodržania opatrení bezpečný: