B. Gröhling: Modelová škola ako inšpirácia pre inovácie vo vzdelávaní

1781

Inšpiratívna a moderná. Taká má byť modelová škola, ktorá je jedným z projektov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Slúžiť má ako inšpirácia nielen pre priestorové riešenia, ale aj pre inovatívne prístupy k výučbe pre všetky školy na Slovensku a ako vzdelávacie centrum pre učiteľov.

V škole sa nachádza deväť tried tematicky prispôsobených na jednotlivé predmety a prierezové témy, ktoré sa v nich vyučujú, ako aj centrálna oddychová zóna pre žiakov, ktorá je doplnená o pódium a ktorá môže byť zároveň využívaná ako miestnosť na prednášky a diskusie.

Usporiadanie tried zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov, ktoré rezort plánuje. Ich cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu.

„Zmyslom nie je iba vytvoriť školy, v ktorých sa žiaci a učitelia cítia príjemne, ale aj podporiť školy a učiteľov vo využívaní nových prístupov vo výučbe,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Modelová škola preto bude slúžiť nielen ako inšpirácia pre priestorové riešenia a modernizáciu tried, ale aj ako vzdelávacie centrum, v ktorom budú učitelia oboznamovaní s inovatívnymi metódami vo vzdelávaní.

„Podpora inovácií vo vzdelávaní je jednou z našich priorít. Z tohto dôvodu máme na vzdelávanie učiteľov v Pláne obnovy vyčlenených 50 miliónov eur. V zákone tiež navrhujeme jeho otvorenie pre neštátne subjekty a organizácie, ktoré sa vzdelávaniu učiteľov dlhodobo venujú,“ dodal šéf rezortu.

Momentálne sa v jednej z budov ministerstva končí rekonštrukcia a prestavba interiéru, ktorej cieľom je vytvoriť podnetné prostredie pre žiakov aj učiteľov. V každej triede sa tiež nachádza oddychová časť, kde majú žiaci priestor na svoju realizáciu. Škola prešla bezpečnostným auditom a spĺňa status bezpečnej školy, ktorá chráni žiakov aj učiteľov. Prístup do školy, ako aj samotné vnútro školy je plne bezbariérové. V škole sa nachádza zborovňa, ktorá je navrhnutá v štýle otvorenej kancelárie, ktorá ale zároveň dáva učiteľom dostatočný pocit súkromia.

Zámerom ministerstva je tiež umožniť riaditeľom, ktorí majú záujem preniesť niektoré priestorové riešenia do svojich škôl, požiadať o finančný príspevok na modernizáciu. V prvej fáze plánuje ministerstvo školstva na tento účel vyčleniť približne tri milióny eur pre prvú stovku škôl.

„Napriek náročnej situácii, ktorú zažívame, musíme myslieť na to, čo bude po pandémii. Naším cieľom je nielen to, aby sa žiaci vzdelávali v podnetnom prostredí, ale aj to, aby samotná výučba a proces vzdelávania prešli potrebnými zmenami“ dodal.

Zdroj: minedu.sk