Minister Gröhling: Na digitalizáciu škôl pôjde 40 miliónov eur

951

Do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov investuje ministerstvo školstva 40 miliónov eur do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov. Prvé zariadenia majú prísť do škôl už v septembri. Školy budú môcť o prostriedky požiadať prostredníctvom výzvy.

Minister školstva Branislav Gröhling to označil za začiatok „digitálneho skoku“ v školstve. Z programu REACT-EU bude na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební za 40 miliónov eur.

Pre základné školy to znamená nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách.

Pre stredné školy to znamená zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách.

Aký bude postup?

  • V rámci digitalizácie sme pripravili dotazník stavu technickej vybavenosti na školách „Audit digitálnych technológií.“
  • Ten bude využitý pre uvedené investície, ale aj pre ďalšie národné projekty.
  • Základné aj stredné školy v júni vyplnia dotazníky, v ktorých určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem.
  • Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám.

Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/b-groehling-vyclenujeme-40…/.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR