B. Gröhling: Od pondelka nastúpilo do MŠ 40 % detí, na prvý stupeň ZŠ 78 %

789

Od pondelka 12. 4., keď sa plošne otvorili materské školy a prvý stupeň základných škôl, nastúpilo do škôlok 40 percent detí. Na prvý stupeň ZŠ sa vrátilo 78 percent žiakov. Úplne zatvorených je 548 škôl.

Do materských nastúpilo necelých 67.000 detí. Na prvý stupeň základných škôl sa do školských lavíc vrátilo okolo 170.000 detí, pričom v školách by ich malo byť dokopy okolo 220.000. Zatvorených je viac ako 1045 tried, a to z dôvodu náznaku pozitivity v triede.

Od pondelka 12. apríla sú MŠ a prvý stupeň ZŠ otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.

Následne od 19. apríla sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl okrem čiernych okresov. Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, TASR