Bezpečnostná rada kraja: Situácia v zdravotníctve je mimoriadne vážna

5846

Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa v stredu 18. novembra uskutočnilo zasadnutie Bezpečnostnej rady kraja. Kľúčoví aktéri pôsobiaci v oblasti zdravotníctva upozornili, že ak štát nezačne bezodkladne konať, hrozí kolaps zdravotníctva v kraji.

„Situáciu v kraji považujeme za mimoriadne vážnu. Ak nič neurobíme, hrozí nám kolaps zdravotníckeho systému v kraji. Boríme sa s nedostatkom zdravotníckeho personálu, chýbajú miesta v nemocniciach, odkladajú sa plánované operácie, takmer úplne absentujú preventívne vyšetrenia. Ohrozené je aj psychické zdravie ľudí,“ upozornil Juraj Droba, predseda BSK. Podľa župana chýba aj dostatočná komunikácia a efektívne krízové riadenie.

Podľa Tomáša Szalaya, ktorý riadi zdravotníctvo na Bratislavskej župe, to síce opticky vyzerá tak, že kulminácia počtu novozistených prípadov bola začiatkom novembra a odvtedy počet zdanlivo klesá. „Je to však skreslené tým, že sa uskutočnilo celoplošné testovanie a títo ľudia v štatistikách nevystupujú. Možno sme klamaní týmito číslami. V skutočnosti počet pozitívnych prípadov v PCR testoch presahuje 20 percent.“

Ako ďalej uviedol Szalay, je veľmi cenné, že sa všetci dôležití aktéri stretli a rozprávali. „Nie je to štandard. Vznikla potreba komunikovať a koordinovať sa.“ Podľa neho všetky výzvy sledujú cieľ, aby nedošlo k tretej vlne reprofilizácie nemocníc. To by znamenalo, že to zásadne ohrozí zdravotnú starostlivosť pre ľudí, ktorí nemajú koronavírus.

Krajský odborník pre všeobecné lekárstvo Peter Lipovský podčiarkol, že dôležitá je osveta. „Výrazným spôsobom tým vieme ovplyvniť konanie pacientov a znížiť mobilitu. Nemá zmysel za každú cenu chodiť k lekárovi, pretože to môže rozšíriť infekciu.“ Zároveň upozornil, že testovanie nemusí byť vždy produktívne. „Antigénové testy dávajú pocit falošnej istoty. Kvôli tomu potom kladieme menší dôraz na nosenie rúška, dezinfekciu, či odstup.“

Ernest Caban z Asociácie dopravnej zdravotnej služby poďakoval za zorganizovanie stretnutia. Podľa neho je takáto spolupráca na Slovensku ojedinelá. Poskytovatelia dopravnej zdravotnej služby chcú otvoriť otázku financovania svojich služieb. „Máme enormný nárast nákladov, ale máme nižšie výkony. Obraciame sa preto na Ministerstvo zdravotníctva aj na všetky zdravotné poisťovne so žiadosťou o riešenie. Ak sa to nezmení, nedokážeme zabezpečiť túto službu.“

Na zasadnutí Bezpečnostnej rady Bratislavského kraja sa zišli zástupcovia 25 aktérov z oblasti zdravotníctva. Boli medzi nimi zástupcovia nemocníc, odborníci, zdravotné poisťovne, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie dôležité inštitúcie.

Bratislavská župa je od prepuknutia pandémie v marci tohto roku v neustálej pohotovosti a operatívne zabezpečuje všetky potrebné činnosti. „Zdravie obyvateľov je pre nás na prvom mieste. Naučili sme sa však aj to, že sa musíme spoľahnúť predovšetkým sami na seba. Konali sme aj nad rámec svojich kompetencií, ale to všetko v záujme jedného cieľa – ochrany života a zdravia obyvateľov. Nechceme však byť len kritikmi, ale snažíme sa priložiť ruku k dielu,“ dodal predseda BSK Juraj Droba.

Záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu: