BID: Väčšine kariet SeniorPas sa končí platnosť. Ich predĺženie bude automatické

2299

Uľahčujeme seniorom cestovanie verejnou dopravou a zároveň znižujeme riziko nákazy koronavírusom. Pred piatimi rokmi bola v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre cestujúcich starších ako 70 rokov, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu, zavedená povinnosť byť držiteľom dopravnej karty SeniorPas. Na ňu si každoročne zapisujú bezplatný 365-dňový predplatný cestovný lístok.  Po piatich rokoch sa platnosť väčšine bezkontaktných čipových kariet SeniorPas končí. Seniori však nebudú musieť navštíviť predajné miesta, aby si vybavili nové karty. Ich platnosť im bude predĺžená automaticky po priložení karty k čítačke predajného zariadenia.   

„Väčšine dopravných kariet  SeniorPas, vďaka ktorej cestujúci nad 70 rokov môžu využívať služby bezplatnej prepravy s ročným predplatným cestovným lístkom, sa 1. novembra 2020 končí ich 5-ročná platnosť. Aby počas pandémie  COVID-19 nemuseli ich držitelia navštevovať predajné miesta, zabezpečili sme automatické predlžovanie platnosti SeniorPasov na dostupných predajných zariadeniach,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.

Cieľom tohto opatrenia je minimalizovať počet osôb na predajných miestach. Práve seniori patria medzi najohrozenejšie skupiny ochorením COVID-19. Z toho dôvodu pristúpila Bratislavská integrovaná doprava, a.s. k riešeniu, ktoré má za cieľ eliminovať možnosť prenosu nákazy a zároveň zjednodušiť prístup k cestovaniu verejnou dopravou.

„Predlžovanie platnosti dopravných kariet SeniorPas prebehne automaticky. Držiteľ karty ju priloží k čítačke zariadenia a systém automaticky predĺži jej platnosť. Zároveň automaticky na kartu zapíše nový predplatný cestovný lístok SeniorPas s ročnou platnosťou. Predĺženie platnosti samotnej karty aj so zapísaním bezplatného ročného predplatného cestovného lístka bude mať platnosť 365 dní,“ doplnil Miloš Kubalík, vedúci oddelenia ekonomiky dopravy BID, a.s.

K predĺženiu platnosti dopravnej karty SeniorPas a zapísaním nového 365 dňového predplatného cestovného lístka dôjde od 1. novembra 2020 po priložení karty k čítačkám na týchto zariadeniach:

  • Červené multifunkčné predajné automaty (nachádzajú sa na vybraných miestach v Bratislave a na železničných staniciach v celom regióne.) – cestujúci priloží kartu k čítačke.
  • Označovače cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc – držiteľ karty stlačí tlačidlo „INFO“ a priloží kartu k čítačke. 
  • U vodičov prímestskej autobusovej dopravy.

Senior má na dopravnej karte SeniorPas uvedený presný dátum platnosti karty. Cestujúci by si mal dôsledne pozrieť tento termín. Novú platnosť bude  možné predĺžiť priložením k niektorému zo zariadení najskôr v posledný deň platnosti karty. Teda ak sa platnosť karty končí 2. novembra 2020, predĺženie platnosti bude možné najskôr 1. novembra 2020. Ak sa platnosť dopravnej karty končí napríklad 17. novembra 2020, predĺženie platnosti bude možné najskôr 16. novembra 2020.

Zdroj: BID