Cyklotrasa DeTuSeK by mala pokračovať až do Kráľovej pri Senci

2693
Župan Juraj Droba a zástupcovia mesta Senec a obcí Tureň, Kráľová pri Senci a Nová Dedinka
Župan Juraj Droba a zástupcovia mesta Senec a obcí Tureň, Kráľová pri Senci a Nová Dedinka

V stredu 22. februára prijal predseda BSK pani starostku Novej Dedinky, pána primátora Senca a pánov starostov Turne a Kráľovej pri Senci. Témou rokovania bolo pokračovanie cyklotrasy DeTuSeK, ktorá pretína mikroregión Senecko.

Nový úsek by mal byť vedený popri brehu Čiernej vody do Kráľovej pri Senci cez Tureň a Senec, s možnosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej paseke, kde by sa chcel na túto trasu napojiť aj Trnavský kraj. K projektu sa pridala aj Kostolná pri Dunaji, perspektívne má záujem Hrubá Borša. „Projekt otvorí nové možnosti na cyklodopravu v mikroregióne Senecko, ale priblíži aj obce navzájom. Chválim spoločne vytvorené združenie obcí DeTuSek, vďaka ktorému je ich hlas ešte silnejší. Môžu sa spoľahnúť na podporu Bratislavského kraja, dnes sme spoločne prebrali ďalšie kroky. Držím projektu palce, budeme vás informovať,“ uviedol po stretnutí župan Juraj Droba.

Zmluvu o zriadení Združenia obcí DeTuSeK podpísali ich predstavitelia Zuzana Árvová – Nová Dedinka, Dominik Cisár – Tureň, Dušan Šebok – Kráľová pri Senci, Igor Šillo – Kostolná pri Dunaji a primátor mesta Senec Pavol Kvál. Názov združenia sa skladá z počiatočných písmen názvov signatárskych obcí.

Prečo je združenie potrebné?

Spoločne majú obce silnejší hlas. Združenie vzniklo za účelom prípravy a realizácie spoločného projektu „Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK“ s prepojením na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo a na ďalšie významné cyklotrasy v regióne. Cieľom je nadviazať na koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja a prispieť bezemisnou cyklodopravou k odľahčeniu preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne.

Obec Kostolná pri Dunaji sa k tejto iniciatíve pripojila len nedávno a možnosti spolupráce sú otvorené aj pre ďalšie obce. Projekt má aj medziregionálny význam, pretože má ambíciu byť súčasťou spolupráce v oblasti vzájomného prepojenia cyklodopravnej infraštruktúry Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja.