Bienále ilustrácií Bratislava sa blíži

530
Bienále ilustrácií Bratislava sa blíži
Bienále ilustrácií Bratislava sa blíži

Už onedlho sa otvára sa 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. 275 ilustrátorov a ilustrátoriek z 36 krajín s 2072 ilustráciami z 355 kníh.

Na čo sa môžeme tešiť v najbližších dňoch? Výstavy a vernisáže. Naplánujte si týždeň, poznačte si do kalendárov

  • Prvá už prístupná ochutnávka – Čo nás spájaHviezdoslavovo námestie

Na BIB prišli tisícky ilustrácií z 36 krajín celého sveta a hoci ich delia tisíce kilometrov, spája ich svet príbehov, snov aj bolestí. Exteriérová výstava vybraných dvojíc spomedzi svetovej špičky ilustrátorov pripomína odlišnosť, jedinečnosť a blízkosť tvorby aj ľudí sveta zároveň. Prvá ochutnávka a pozvánka na BIB 2023.

  • Od 29. septembra –  Poľská knižná ilustrácia pre deti – Poľský inštitút

Výstava, pri ktorej nemusíte vstúpiť ani dnu do výstavnej miestnosti. Výber 14 plagátov  súčasných siedmich poľských ilustrátoriek a ilustrátorov, ktorí sa v minulosti zúčastnili na BIB, sa bude dať obdivovať počas plánovanej či náhodnej prechádzky v oknách inštitútu.

Prístup bezplatný z ulice.

  • Od 29. septembra – Prichádzam zo svojho detstva, akoby z nejakej krajiny – SNM – Múzeum židovskej kultúry

Prichádzam zo svojho detstva, akoby z nejakej krajiny. Pod týmto názvom vystavuje oceňovaná izraelská ilustrátorka Anat Warshavsky. Výstava pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Izraelským štátom a 75. výročia nezávislosti Izraelského štátu predstavuje desiatky ilustrácií autorky zo štyroch detských kníh.

Vernisáž: 29. septembra o 17:00

  • Od 2. októbra Miroslava Cipár deťom – Univerzitná knižnica Bratislava

Pocta detskej knižnej ilustračnej tvorbe Miroslava Cipára. Kto by z detstva nepoznal jeho ilustrácie v knižkách pre najmenších. Významný slovenský ilustrátor, maliar, grafik Miroslav Cipár, stál pri vzniku samotného Bienále ilustrácií Bratislava a vytvoril aj jeho nadčasové ikonické logo. Aktuálny 29. ročník BIB mu vzdáva hold. Zaspomínajte si alebo spoznajte jeho ilustrátorskú knižnú tvorbu.

Vernisáž: 2. októbra o 16:00

  • Od 3. októbra – Sieň slávyVýstavné priestory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Spojenie výtvarnej tvorby a literatúry, spojenie ocenených. S tým je spätá výstava Sieň slávy. Odhalí svet ilustrácií držiteliek Ceny Grand Prix BIB 2021 a Ceny Hansa Christiana Andersena 2022 – Elena Odriozola držiteľka Grand Prix BIB 2021, Suzy Lee držiteľka Ceny Hansa Christiana Andersena 2022 za ilustráciu, Marie-Aude Murail držiteľka Ceny Hansa Christiana Andersena 2022 za literatúru.

Vernisáž: 3. októbra o 16:00

  • Od 3. októbra – Zbierka ilustrácií pre deti  – Zichyho palác

29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava obohatí v Zichyho paláci unikátna výstava od 3+ galerie. Odkrýva časť najväčšej medzinárodnej zbierky originálov detskej knižnej ilustrácie v Európe, ktorú získalo mesto Český Krumlov (CZ) od svetoznámeho vydavateľa, iniciátora medzinárodných výstava a nositeľa Zlatého benátskeho leva za zásluhy v oblasti kultúry Otakara Božejovského von Rawennoff.

Vernisáž: 3. októbra o 18:00

  • Od 4. októbra – Súťažná výstava BIB 2023   v BIBIANE

To najlepšie zo sveta ilustrácií za uplynulé dva roky. 275 autorov z 36 krajín. Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzinárodná porota udelila ceny BIB: Grand Prix, Zlaté jablká, Plakety a Čestné uznania.

  • Od 4. októbra – Výstava držiteľov Ceny detskej poroty 1993 – 2021 – Galéria mesta Bratislavy

Počas 29. ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava sa ešte nestalo, že by sa medzinárodná odborná porota zhodla pri hodnotení ilustrácií s detskou. Ako hodnotila a čo oceňovala detská porota v rokoch 1993 – 2021? Nahliadnite na výstavu držiteľov Ceny detskej poroty 1993 – 2021. v Pálffyho paláci. Pohľad detí je nielen zaujímavý, ale aj dôležitý.

  • Od 4. októbra – Autorské experimenty v ilustrácii a grafickom dizajne knihyBulharský kultúrny inštitút

Výstava mladých ilustrátorov, absolventov bakalárskeho štúdia v odbore Kniha, ilustrácia, tlačená grafika na Národnej akadémii umení v Sofii. Prezentované ilustrácie a knižné makety vznikli počas akademického roka 2022-2023 v rámci úlohy Autorská edícia pre deti s alternatívnou priestorovou formou.

Vernisáž: 4. októbra o 16:30

Od 5. októbra – Vidíme sa – Galéria F7

Po prvý raz sa na Slovensku predstavuje Medzinárodná putovná výstava „ Vidíme sa!“. Prináša výber 50 ilustrácií z desiatich najkrajších obrázkových kníh pre deti a mládež z roku 2022 ocenených „Panda Honorary“ z Číny . Zároveň predstavuje aj 25 ilustrácií piatich čínskych ilustrátorov ocenených Zlatým jablkom Bienále ilustrácií Bratislava. Na výstave nájdete diela umelcov: Zhu Chenglian, Yu Rong, Zhou Xiang, Gumi, Wang Zumin, Gui Tuizi, Han Han, Yu Dawu, Li Xiaoguang, Cai Gao, Hei Mi, Chao Zhang.

Vernisáž: 5. októbra o 15:00

  • Od 5. októbra – Tri – Západná terasa Bratislavského hradu

Tri dámy ilustrácie, tri ocenené. Viete kde? Na Bratislavskom hrade! V rámci BIB 2023 pripravujeme aj prehliadka ilustrácií držiteliek troch neštatutárnych cien BIB 2021. Jana Kiselová-Siteková držiteľka Ceny Poštovej banky BIB 2021, Zuzana Bočkayová-Bruncková držiteľka Ceny primátora hlavného mesta Bratislavy BIB 2021 a Fabienne Delacroix držiteľka Ceny detskej poroty BIB 2021.

Vernisáž: 5. októbra o 18:00