Spoznaj ilustrácie, zbieraj pečiatky a vyhraj

566

V rámci medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) pripravila BIBIANA aj sprievodný program pre deti pod názvom Spoznaj ilustrácie, zbieraj pečiatky a vyhraj.

Jeho cieľom je, aby deti, školy, priatelia či rodiny navštívili výstavy, ktoré sú súčasťou BIB 2023 a pozbierali do 3. decembra 2023 minimálne 4 zo 6 pečiatok BIB 2023.

Pečiatky sa zbierajú na ústrižok mapy BIB, ktoré sú k dispozícii na jednotlivých výstavách. Opečiatkovaný ústrižok mapy je potom potrebné poslať poštou alebo priniesť do vyznačenej krabice v BIBIANE. Všetky opečiatkované ústrižky budú v hre o zaujímavé ceny.

Desať detských cien bude BIBIANA žrebovať 6. 12. 2023, nech je Mikuláš nie len sladký, ale aj knižný 

Pečiatky nájdete: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Univerzitná knižnica Bratislava, Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác, Budova Ministerstva kultúry SR, Západná terasa Bratislavského hradu, Zichyho palác

Opečiatkovaný ústrižok mapy možno poslať poštou:

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti – Panská 41, 811 02, Bratislava