Dohodnime sa. Príručka férového rozchodu a života po ňom

486

BIBIANA, medzinárodný deň umenia pre deti pozýva na diskusiu Ako doma s rozídenými rodičmi. Už vo štvrtok 18. januára 2024 o 16:00 h. V rámci tvorivej zóny Ako doma budeme hovoriť o knihe Dohodnime sa s jej autorkami Janou Hoffstädter a Idou Želinskou. Príručka férového rozchodu vznikla ako pomoc dotknutým. Ide o citlivý návod na postup pre rodinu v náročnej situácii. Kniha je určená dospelým – rodičom, učiteľom, vychovávateľom, ale aj deťom od 8 rokov, ktoré sa o tomto častom jave chcú viac dozvedieť.

„Vaši najobľúbenejší ľudia viac nechcú byť spolu a svet, ktorý ste doteraz poznali, sa začína rúcať. Alebo sa už zrútil. Naozaj nič, čo by chcel ktokoľvek zažiť. A k tomu sú tí dospelí často úplne nemožní.“

Takto sa deťom a ich rodičom, príbuzným, všetkým, ktorí ich v živote obklopujú, prihovára kniha Dohodnime sa.  Približuje náročný proces, rozvodov a rozchodov rodičov, ktoré sa väčšinou spájajú s negatívnymi emóciami a je ťažké im porozumieť.

To všetko viedlo autorky knihy Janu Hoffstädter a Idu Želinskú, ktorá vyšla v roku 2023 vo vydavateľstve E.J. Publishing, aby sa ponorili do všemožných situácií, nástrah a problémov, aké len rozchod rodičov so sebou prináša. Urobili to cez príbehy detí, adresne, s potrebnou skúsenosťou aj s dávkou hravosti a zároveň so sústredením na pocity, ktoré tieto procesy sprevádzajú. Text pod dozorom odborných garantov a garantiek výborne dotvárajú ilustrácie Martina Krkoška.

Príručka férového rozchodu a života po ňom vznikla ako pomoc všetkým, ktorých sa téma dotýka. Určená je dospelým – rodičom, učiteľom, vychovávateľom, psychológom, mediátorom, ktorí majú vôľu a chuť o tomto častom jave diskutovať.

Autorky knihy navštívia priestory tvorivej zóny Ako doma, ktorá je v BIBIANE rozložená do konca januára. Prijali pozvanie do diskusie pod názvom Ako doma s rozídenými rodičmi. Naplánovaná je na štvrtok 18. januára o 16:00 a rozprávať budú o tom, ako deti prežívajú rozchod doma, v škole, v širšej rodine, v kolektívoch, ako chápu proces rozvodu na súde, pri platení výživného či pri riešení bývania, ale aj počas delenia majetku a pri mnohých ďalších dôležitých momentoch.