Stereotypy v rodine, vzdelávaní, zamestnaní. Tvorivo v BIBIANE pod názvom Mamy a tatovia mojimi očami

541
Stereotypy v rodine, vzdelávaní, zamestnaní. Tvorivo v BIBIANE pod názvom Mamy a tatovia mojimi očami
Stereotypy v rodine, vzdelávaní, zamestnaní. Tvorivo v BIBIANE pod názvom Mamy a tatovia mojimi očami

O deťoch, pre deti, s deťmi. No zďaleka nielen o nich. O stereotypoch muž-žena, rodine, vzdelávaní, zamestnaní i tvorení bude sprievodný program Bienále ilustrácií Bratislava 2023, ktorý pod názvom Mamy a tatovia mojimi očami pripravujú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti aGenerálny partner festival ilustrácií 365.bank, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike pohľadom financií.

Nedeľné podujatie s diskusiou a tvorivým workshopom, ktorého cieľom je ukázať vnímanie rolí rodičov optikou detí, je pripravené na 12. novembra od 16:00 v Štúdiu BIBIANA.

Pozvanie na debatu a workshop o stále existujúcich stereotypoch prijali: Jana H. Hoffstädter – spisovateľka, Marta Matus – ilustrátorka, Katarína Rezníková – psychologička, Patrícia Kollár z prieskumnej agentúry 2muse, Lucie Jarkovská – sociologička, Michal Hvorecký – spisovateľ. 

Účastníci spolu s odborníkmi budú debatovať o stále existujúcich stereotypoch, o ich vytváraní a aj možnom búraní a rešpektovaní individuality každého človeka. Podľa prieskumu agentúry 2muse pre 365.bank totiž takmer šesť z desiatich dospelých a približne polovica detí vníma postavenie muža a ženy v domácnosti stereotypne.


Počas diskusie nám bude príkladom aj inšpiráciou zároveň kniha To SME MY autorky Jany H. Hoffstädter a ilustrátorky Marty Matus, ktorá reprezentuje Slovensko aj na BIB 2023,“ približuje podujatie Zuzana Liptáková, riaditeľka BIBIANA.

Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny robia ženy od 1. novembra zadarmo, čo znamená, že z jedného eura, ktoré v priebehu roka zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov. Pod tento výsledok sa podpisuje aj tzv. neplatená práca, v ktorej stále dominujú práve ženy a ktorá je podmienená rodovými stereotypmi. Tie sa pritom formujú už v detstve, kedy deti odpozorujú model svojich rodičov, a tak je nevyhnutná spravodlivá deľba práce, ktorú vnímajú už v ich mladom veku.

Ženy vykonávajú až 3/4 celkovej neplatenej práce, kvôli ktorej majú menej času na svoj osobnostný rozvoj, kariérny rast a v konečnom dôsledku zarábajú o pätinu menej ako muži. Všetky tieto aspekty následne zhoršujú ich finančnú kondíciu, znižujú schopnosť vytvárať si úspory, a tým zhoršujú aj ich ekonomickú samostatnosť a v budúcnosti aj výšku dôchodku,“ hovorí Linda Valko Gáliková, vedúca externej a internej komunikácie v 365.bank.

Deti budú na workshope skúmať a tvorivo vyjadrovať vlastné vnímanie rodových rolí v rámci rodiny aj blízkeho okolia. Vstup na podujatie pre deti a dospelých je voľný. Výtvarný workshop je vhodný pre deti o 6 do 10 rokov.