Bratislava má nový dizajn manuál pre verejné osvetlenie

1090

Mesto Bratislava plánuje komplexne modernizovať verejné osvetlenie. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým dizajn manuálom. Podrobný dokument prináša návod, kde aako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Taktiež bližšie určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach hlavného mesta. Manuál je záväzný pre verejné osvetlenie v správe hlavného mesta. Pre súkromných aktérov má odporúčací charakter.

Manuál z dielne mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy má docieliť správne umiestňovanie osvetľovacích stožiarov afunkčný dizajny svietidiel. Prináša aj jednotné usmernenia pre verejné osvetlenie štandardných ulíc, križovatiek, priechodov pre chodcov, zastávok MHD, parkov, detských ihrísk, športovísk či historických verejných priestorov. Detailne sa venuje správnemu umiestňovaniu pouličných lámp vpriestore, materiálom, technickým kritériám, intenzite svetla, farbe či dizajnu.

Umiestnenie lampy na chodníku, pričom sa kladie dôraz na vzdialenosť minimálne 1,75m od najbližšieho pevného objektu (napríklad dom, plot, hustý porast zelene a podobne). Zdroj: MIB

„Kvalitné verejné osvetlenie významne ovplyvňuje atmosféru mesta, šetrí financie a tiež spriehľadňuje verejný priestor, vďaka čomu sa obyvatelia cítia bezpečnejšie a lepšie. Manuál, navyše, prichádza včase, keď mestu pomôže pri veľkej obnove bratislavského osvetlenia,“ povedal riaditeľ sekcie verejných priestorov z MIB Roman Žitňanský. Dôležitým kritériom bude aj energetická efektívnosť osvetlenia. Svietidlá musia tiež osvetľovať priestor dostatočne a rovnomerne, no zároveň nesmú oslňovať či prispievať k svetelnému smogu, ktorý negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí, zvierat či rastlín.

Vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky z bratislavského magistrátu Juraj Nyulassy priblížil, že v najbližších rokoch je zámerom magistrátu modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v celom meste. „Okrem výmeny pôvodných svietidiel za nové s LED svetelným zdrojom tiež pristupujeme k výmene stožiarov a káblových vedení, ktoré sú vo viacerých prípadoch po dobe svojej životnosti. Modernizácia prináša aj potenciál rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily, a tiež metropolitnej optickej siete,“ skonštatoval.

Ak sú rady svetelných miest resp. stožiare umiestnené na vonkajších stranách komunikácie, ide o jednostrannú sústavu vpravo (svetelné miesta sú vždy na pravej strane v smere jazdy). Niekedy sa tento druh osvetľovacej sústavy nazýva aj jednostranná sústava s vonkajšími radmi svietidiel. Zdroj: MIB
Optimálne riešenie pre križovatky s kruhovým objazdom je vhodné osvetliť jednostrannou osvetľovacou sústavou s vonkajším radením. Zdroj: MIB

Do roku 2025 sa má vymeniť všetkých, takmer 50.000 svietidiel v správe hlavného mesta za moderné LED svietidlá. Novovznikajúci mestský podnik Technické siete Bratislava postupne prevezme prevádzku všetkých svietidiel do konca roka 2023. Umožniť to má výrazne zrýchliť modernizáciu verejného osvetlenia, ale aj zabezpečiť jeho dlhodobo udržateľnú prevádzku.

Bratislava riešila otázku prevádzky verejného osvetlenia po tom, ako sa na konci roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s firmou Siemens. Tá však verejné osvetlenie naďalej prevádzkuje, a to na základe kontraktov z rokov 2016 a 2017.

Zdroj: TASR